25 září 2023

Při první návštěvě .....

 


.... v Olomouci jsem tento nádherný areál 
viděla jen z dálky, a říkala si, že jestli se do Olomouce ještě vypravím, musím se zajít podívat co že to je za krásu. A tak po cestě na vlak naše kroky zamířily právě sem. Na Klášterní Hradisko. Areál stojí tak trochu mimo centrum dění, takže odbočka k němu jsou tak necelé dva kilásky, ale stojí za to. 
Národní kulturní památka Klášterní Hradisko je po městské památkové rezervaci druhou nejvýznamější památkou Olomouce.
Původní klášter tu zde již v roce 1077 nechal na počest sv. Štěpána vystavět moravský kníže Ota I. Sličný spolu s manželkou Eufemií.
Rok poté se slavnostně světil konvent a kláštera se ujali benediktini.
V roce 1150 benediktiny střídají premonstráti. Po zničení a následné obnově po vpádu Tatarů skoro dvěstě let klášter a jeho okolí vzkvétal. Ovšem největší pohromou pro něj byly husitské války. V roce 1423 byl klášter s výjimkou kostela sv. Štěpána vypálen a následně olomouckými měšťany zcela rozbořen. Sice za podpory Jiřího z Poděbrad byl znovu postaven a obnoven jenže ani pak se mu nedařilo. Za stavovského povstání byl poničen stavovskými vojsky a poté živořil. Za třicetileté války padl za oběť švédským vojskům, opět byl vydrancován, nejcenější knihy odvezeny do Švédska a členové kanonie rozprášeni po celé zemi.
Po odchodu Švédů začala další obnova která byla rozložená do mnoha etap skončila v roce 1738. Doba od začátku budování až po jeho zrušení Josefem II. v roce 1784 patřila k vrcholu a největšímu rozkvětu premonstrátské kanonie. Po zrušení zde byl moravský generální seminář, v jehož čele stál Josef Dobrovský. Po zrušení semináře v roce 1790 připadl celý objekt kláštera i přilehlé budovy armádě a té patří až dodnes kdy slouží jako vojenská nemocnice. Mnohé prostory se stále rekonstruují. Bývalá kaple sv. Štěpána byla přeměněná na kostel a zůstává v církevní správě. Od roku 1995 je komplex vyhlášen Národní kulturní památkou a ve vyhrazené dny je přístupný veřejnosti .....