23 října 2019

Voda ...
.... živá, voda jiskřivá, voda líná. Tak by se dalo asi rozdělit téma fotek, které teď (z nouze) vznikaly. Už jsem tu zmínila někdy na sklonku léta, že nám po 22 letech od historicky první novodobé vlny povodní která, tak nějak zničeho nic, v roce 1997 začala devastovat po celé republice v různý čas a na různých místech mnohá města i vesnice. My tady jsme se svezli s Troubkami a dalšími moravskými městečky a vesnicemi, které tehdy jako první byli postiženy. Nebylo to tu sice tak katastrofální, nicméně lidé bydlící podél té občas zapáchající stužky vody, kde po celý rok teče tak deset centimetrů vody měli z domů průtočné koryto. Voda se tu pravidelně rozlévala skoro každý rok na jaře, podle výšky sněhové přikrývky zaplavovala více či méně některé nejnižší části, ale k žádným velkým škodám nedocházelo, neboť to byly většinou travnaté plochy. 
Až v tom roce 97 to bylo hodně ošklivé. Dokonce i my, kteří máme dům dobře ještě metr a něco nad úrovní okolního terénu, a jsme od řeky tak 50 m jsme měli v době kulminace vodu mezi druhým a třetím schodem. Za to, že nevylezla ještě výš můžeme poděkovat nedodělané kanalizaci, resp.chodníku, kde ještě nebyla položená dlažba. Víry proudící vody mezi kanály vymlely z výkopu všechen písek a odplavily ho doprostřed silnice u krámu, a my měli před domem v tu ránu hluboký vodní příkop kde by se dali úspěšně chovat krokodýli. Ale díky tomu se voda nedostala výš. Rok nato rozhodlo Povodí Labe o postavení bezpečnostních prvků, a revitalizaci koryta řeky. No jako všechno v tomhle státě to usnulo a nic se nedělo. Po pár letech sice vjely na některých místech do vody bagry, občas někde hrábly a zase na mnoho let odjely. Pak se na některých stromech objevily značky, a zas nic. Až letos v létě se u zastávky objevila honosná cedule o tom, že se zde začne s úpravou koryta řeky. Nejdřív se vykácelo po celé obydlené délce řeky přes tisíc tak zhruba 80 let starých olší, jasanů, lip a vrb, a pak už vjely do koryta bagry a začaly nemilosrdně bagrovat břehy a roztahovat koryto na šířku šesti metrů. Nikdo to tady nechápe, zastupitelstvo podávalo mnoho peticí, protestů a připomínek, ale k ničemu. Aby jste byli v obraze. Normální hloubka během roku je tak při šířce koryta zhruba 3 m max 20 centi vody. Průtok minimální, na některých místech to vypadá, že ta voda vůbec neteče. Takže si dovedete představit kolik té vody poteče v korytu širokém dvojnásobně .... 
Nikoho nezajímalo, že to je pstruhová voda, že tu hnízdí ledňáčci, na řeku létají lovit ryby černí čápy a volavky, že tu žije škeble říční. Prostě se vybagrovala na šířku a hotovo. Takže tu budeme mít průplav jak Brno, bez vody, bez života a za pár měsíců to bude zarostlé až hanba. Možná by pomohlo, kdyby se zvýšil odtok z rybníka nad námi, který řeku napájí, ale to zas nedovolí rybáři. Ostatně díky nim jsme v tom 97 málem dopadli jak ty Troubky. Protože nechtěli kvůli rybám začít odpouštět vodu dřív a víc, hráz na několika místech začala praskat. Až spojená intervence policie a starostů vesnic pod rybníkem je k tomuto kroku donutila. A co by napáchala voda z prasklé hráze největšího rybníku v Pardubickém kraji, navíc tísněná hlubokým údolím si asi dokážete představit. 
Popravdě, nedokumentuju tuhle změnu, pořád jsem hodně rozzlobená na to, jak se u nás z jedné  strany volá po návratu vody do krajiny a na druhé straně se dělají takové zákroky, které to té vodě nedovolí. Ale myslím, že od některých lidí bych fotodokumentaci sehnala. A až bude hotovo, pár srovnávacích snímků sem dám ....