29 března 2022

Když jsem ....

 


.... zmínila v článku o rezervaci, že v ní
proběhla revitalizace potoka, musím také nyní ukázat, jak to dnes vypadá. Původní koryto bylo v 70. letech kvůli melioračním pracím narovnáno a na jeho břehy byla uložena zemina s jeho hloubení v podobě dvou valů. Ovšem pro potoční nivu, kdy se při jarních táních rozlévala voda do šířky a díky tomu se zavlažovala plocha kde rostou bledule to byla těžká rána. Sice bledule se spokojeně množily dál, ale nedostatek vody byl citelný pro celý biotop. V roce 2018 se tedy rozhodlo o revitalizaci Zádolského potoka a jeho přítoku. Původní hluboké koryto bylo zasypáno, nebo použito pro vznik celkem 25 průtočných i neprůtočných tůní. Nově bylo koryto lehce vyhloubeno do mnoha meandrů i odboček. Tudíž při vyšších průtocích se voda může rozlít do šířky a poté se vsakovat a neodnáší již při rychlém průtoku zeminu z koryta. Padlé stromy a pařezy v tůních zůstávají což pomáhá k rozšíření života v tůních i okolo. Původní délka potoka se z 906 m prodloužila revitalizací na 1304 m. Celková plocha rezervace Králova zahrada je necelých 17 ha. Kolik z nich zabírají porosty bledulí, to jsem se nedozvěděla  ....