08 ledna 2019

Touláme se dál ....
... předvánoční Míšní. Tentokrát už za tmy a tak se ulice krásně rozsvítily.....

Jedinou výjimkou jsou první tři fotky, ty vznikly ještě za světla, při cestě na Albrechtsburg, ale schválně jsem je nechala až do městských toulek, protože se spíš hodí k nim.