12 září 2021

Místo na kytky ...

 


.... se dnes podíváme na jednu zříceninu.
Tím tedy nemyslím sebe, ale na jednu ve zdejším okolí. Když minulý týden nevyšla chata, v sobotu jsem hlídala, tak jsem dostala v neděli dárek za hlídání v podobě společného výletu. Původní plán byl hrad Svojanov, ale díky mimořádně špatné dopravní situaci kolem Svitav jsme zvolili něco kvůli čemu tu nemusíme objíždět půl okresu a co je víc ve směru. Takže přednost dostala zřícenina hradu Litice.

Hrad založil ve 13. století Půta z Potštejna ( stejně jako hrad Potštejn) z rodu západočeských  Drslaviců. Dělí se na Horní a Dolní hrad, ten tvořilo vnější opevnění Horního hradu. Hrad měl krom hlavní brány i několik dalších bran v opevnění které ho obkružovalo. nad hlavní branou se zachovaly erby Českého království, Moravského markrabství, Horno-lužického vévodství a Kunštátského panství. A tím se také dostáváme k jeho majitelům.
Po Drslavicích se stal královským hradem, pak patřil pánům erbu ostrve, tedy Lichtenburkům a pánům z Lipé.  Nejslavnější historie hradu se začala psát za vlády Jiřího z Poděbrad kdy hrad přešel do vlastnictví Viktorína z Kunštátu a Poděbrad, a po něm jeho syna Jiřího z Poděbrad a Kunštátu. Po smrti krále Jiřího jeho majetek přešel do rukou jeho synů. Litice obdržel Boček z Kunštátu. V roce 1483 postoupil hrad svému bratrovi knížeti Jindřichu Minsterberskému. Ten se ovšem neustálým válčením ve Slezsku natolik zadlužil, že hrad i se vsí, půlkou města Žamberk, a šesti dalšími vesnicemi jakož i částí panství choceňského prodal v roce 1495 Vilému z Pernštejna. Za Pernštejnů ale hrad ztratil svůj význam, protože centrem jejich držav se stal hrad Potštejn.
Od roku 1558 hrad rychle přešel nejdřív do vlastnictví Václava Okrouhlického z Kněnic a pak do rukou pánů z Bubna a později Litic. V rukou tohoto rodu byl od roku 1562 do roku 1809. Během 18. století hrad velmi chátral. V roce 1815 přešel do vlastnictví rodu Parishů kteří jej drželi do roku 1948. Po té přešel do majetku státu. Tím že už v té době z něj byla neobyvatelná částečná ruina, ušel smutnému osudu mnoha znárodněných hradů a zámků. Od 50. let 20. století se hrad neustále opravuje. I když někdy bohužel velmi nevhodně. Dnes je opravený dvoupatrový jižní palác a šestipatrová věž k němu přiléhající. Zbytek hradu a hradeb je zachován jen ve zlomcích ....