16 listopadu 2021

V hlavní roli ....

 

.... voda. Ale také odrazy v ní. Zrcadlo
nastavené tváři přírody. Stromům a jejich listoví, modré obloze....
Barvám podzimu, všem jeho krásám. Voda 
živá, voda líně tekoucí a voda nehybná ....