26 srpna 2015

Když .....Když padáme spolu do vln zapomnění
Když držíš se mne jak trosečník svého kruhu,
Já neptám se jestli mne miluješ nebo máš mne rád.
Objímáš mne pevně, snad bojíš se že utoneš ve vlnách …..

To objetí je větou s odpovědí, na níž se nechci ptát.
Když držíš mne tak pevně, že dech mi chybí
Já vím že mne miluješ, že máš mne rád.
Jsem tvůj záchranný kruh na vlnách ….

Když se ruka tvá zaboří do vlasů mých,
Jak do lan kotevních a dech konečně se zklidní
Zašeptáš "Já miluji tě, já mám tě rád ….
Jak dva trosečníci osudu v citech výhni

Se dál pohupujem na vlnách …..