28 prosince 2019

Jezero z hora, z dola ....

.... si představíme ve dvou následujících článcích. Stejně jako v případě kostelů, ani tady jsem se nemohla nabažit krásných pohledů. Proto taky budou články dva, protože na jeden by těch fotek bylo zas moc. Trochu jsem je rozdělila na bez sluníčka se sluníčkem. To vylezlo až těsně před naším odjezdem do Sankt Wolfgangu. A než jsme tam dojeli, bylo už dávno za horama ....