03 července 2016

Křížová cesta v areálu Skalka .....Směrem od kostelíku sv. Maří Magdaleny, stoupá k vrchu kopce
na němž stojí poustevna nebo -li rekolekční dům, křížová cesta o čtrnácti zastaveních.
Křížová cesta vznikala v letech 1755 - 1762 v době kdy v klášteře bydlela hraběnka
Benedikta Čejková. Ta dala kapličky vybudovat. Díky této křížové cestě
se zde brzy zastavovala četná procesí, která se vracela domů do jižních Čech.
Od té doby byly kapličky několikrát opravované, ovšem ne vždy se opravy povedly.
Poslední oprava která vedla k nynější podobě proběhla v roce 2010. Ale sbírka
na opravu začala již v devadesátých letech 20.století. Na výzdobu opravených
kapliček byla vypisovaná v letech 2001 a 2005 soutěž a nakonec se v nich objevila díla
dětí ze zdejší školy.


Takový záběr už dnes nenafotíte, leda že by se přihnala vichřice, což zas není
v dnešní době nic nenormálního. Z původního sadu se zachovalo jen pár stromů.


Dnes (ne)vidíte tohle

A nakonec koláž ze všech čtrnácti zastavení