24 září 2018

Východočeské Versailles ....
..... to je zámek  v obci Nové Hrady. Ta leží mezi Litomyšlí
a Vysokým Mýtem. Rokokový zámek nechal v letech 1774 - 1777
vystavět hrabě Jean Antoine Harbuval de Chamaré. Architektem
byl tyrolský Josef Jäger a zámek vystavěl po vzoru francouzských
rokokových letních sídel. Základní podobu zámku navrhl a osobně
řídil stavu sám hrabě de Chamaré. Zámek okamžitě po dostavbě
dostal přezdívky " České Versailles " nebo také  " Malý
Schönbrunn ". 

Zámek vznikal ve svahu pod původním starým zámkem, který se 
postupně od 15. století přestavoval a na jehož místě stával gotický
hrad. Materiál z obou staveb se použil při výstavbě nového zámku.
V roce 1779 přibyl ke stavbám pozdně barokní špýchar. Budovu zámku obklopuje rokokový ornamentální areál a několik různých
zahrad. V letech 1936 -39 nechal zámek opravovat majitel Cyril
Bartoň z Dobenína, ale po konfiskaci poslednímu majiteli textilnímu továrníkovi Josefu Bartoňovi z Nového Města nad Metují už jen chátral. Po roce 1989 byl v restituci navrácen jeho potomkům od kterých jej koupili manželé Kučerovi z Prahy.

Ti vdechli a stále se snaží vdechnou zámku novou duši a nutno
podotknout že se jim to velmi daří. A to vše bez jakékoli státní
podpory či dotací. Naleznete zde muzeum klobouků, v budově
špýcharu muzeum cyklistiky, farmu pro chov jelenů a daňků, stáje s koňmi .... pořádají se zde různé společenské události, svatby,
kulturní akce.