14 září 2015

Znovu u rybníka ......


Procházky ke třem rybníkům
vzájemně propojeným které tvoří soustavu
počínající (nebo končící podle toho jak vyjdete) pod
zámkem v Mníšku. Táhnou se údolím které tvoří jeden z hřbetů Brd.
já si vybrala ten který je nejblíž ve směru od chaty. Byl zde, jak jsem psala
v jiném článku, kdysi dávno velký kemp s chatkami, hřištěm a přírodním koupalištěm
které tvořil právě tento rybník. Bohužel kemp dávno zanikl, z chatek jsou buď ruiny
na spadnutí nebo už jen betonové základy, zachoval se jen malý bazének, okolní sad
a parčík je zarostlý tak že jen pár vysokých tújí dává tušit že tu kdysi byla nějaká
zahradní úprava. A tak jen lavičky na břehu rybníka a volejbalový travnatý kurt
zůstaly jakž takž zachovány. Já sem chodím ráda z toho důvodu, že se tu hezky
sedí, nestraší tu ani rybáři jak u prostředního rybníka a ani davy lidí kteří
chodí krmit kachny k rybníku zámeckému. Navíc se v hladině krásně
odráží okolní břehy a hřbet kopce a obzvlášť na podzim, kdy
jsou vybarvené listy buků a dubů promíchanými zelení
borovic a smrků je to úžasný pohled. I teď už se ta
předpodzimní nálada hodně začala ukazovat.
Zvlášť když se sluníčko chystalo uložit za
protější hřbety ......


A dvě fotohrátky nakonec .....