22 listopadu 2022

Na chvíli jsme .....

 

.... si odpočinuli od cestování a chození, a
tak se můžeme vydat na další výlet. Tentokrát po vlastech českých. Půjdeme nahoru do kopce a půjdeme i dolů s kopce do hlubin země.
A nakonec se pokocháme pohledem na to co za krásu vzniklo z lidské činnosti .....
Jako první na řadě (pro mne po desítkách let, kdy jsem tu nebyla ale během čtyř let jsem tu už potřetí) je hrad Karlštejn. Musím říct, že zájezd jsem si kupovala spíš kvůli jeskyním a návštěvě lomu Amerika na Mořině, takže ten Karlštejn byl takový trochu nechtěný přívažek. Ale zase pokaždé kdy jsem tam byla, prošla jsem jen nádvoří a studniční věž a tím to haslo. Proč ne, když odsud jsou zajímavé pohledy. Na prohlídkový okruh jsem se nehnala protože bylo na několik hodin vyprodáno a já byla buď omezená časem návratu anebo s námi byla vnučka, která ještě na nějakou velkou prohlídku neměla věk. Takže nakonec teď došlo i na tu prohlídku. Kdysi, když jsme tu za blahé paměti školních výletů byli, prošli jsme hrad za jedno vstupné celý. Porevoluční rozdělení hradů a zámků na několik prohlídkových okruhů placených nemalou částkou zvlášť, už tohle neumožňují a tak jsme v rámci zájezdu měli domluvenou  základní prohlídku Císařského paláce a části Mariánské věže.
Prohlídka začíná v Dvořenínském sále, kde je vystavený model hradu v původní podobě, pokračuje přes Rytířský (Manský) sál na Mariánské nádvoří, do interiérů děkanství, Karlovy ložnice, audienční síň, přes Královský sál předků, a hodovní síně. Z Císařského paláce se pak po krytém můstku přejde do spodního podlaží Mariánské věže kde je Hradní pokladnice, Klenotnice s vystavenou replikou Svatováclavské koruny, a hradní vězení. Tam jsme tedy nějak už nedorazili. Z Mariánské věže se vyjde po onom velmi známém můstku z filmu Noc na Karlštejně (určitě si vzpomenete na scénu kdy tu cukruje pan Pešek (Jaromír Hanzlík) s Alenou (Daniela Kolářová) a zdálky je sledují vévoda Bavorský Štěpán (Miloš Kopecký) a král Cyperský (Waldemar Matuška) na hradní ochoz z kterého je přístup do Hodinové věže. A pak zas po schodech na první nádvoří ....
Mnoho lidí (jak jsem slyšela z rozmluv účastníků zájezdu) neustále
překvapuje rozdíl mezi původní a dnešní podobou hradu. Málo kdo asi ví, že nynější podobu hrad dostal "teprve" před 150 lety na popud císaře Františka Josefa I. Do té doby, ač se to může zdát neuvěřitelné, hrad velmi chátral a nebyly peníze na obnovu. Jeho "záchranu" dostal na starost architekt Josef Mocker, který má zásluhu na úpravách dalšího známého hradu a zámku. Křivoklátu a Konopiště. A proč jsem dala slovo záchrana do uvozovek? Protože z jedné strany to sice záchrana byla, ale z druhé strany znamenala brutální, masivní a vlastně neopodstatněné ničení a bourání gotických částí hradu. Celá obnova a přestavba hradu se nesla v podobě už doznívajícího romantismu a purismu. Originální části konstrukce se změnili v hromady suti a byli nahrazeny kopiemi. Vznikaly tu novotvary které jsou nelogické k původní vzájemné funkčnosti hradu. Zbouráno bylo celé purkrabství včetně nejstarší části, sníženy hradby u Studniční věže, její vršek byl taktéž přezděn, na Císařském paláci došlo k přebourání oken a jejich přesunutí, původní podlahy zničeny a nahrazeny jinými. Vnější a vnitřní gotické a renesanční omítky byly otlučeny. Bourání neunikla ani Mariánská věž i Velká věž. Přestavbu kritizovali už ve své době i mnozí čeští architekti.
Díky této přestavbě nebyl třeba Karlštejn zapsán na seznam UNESCO kvůli nepůvodnímu stavu. Byť se nám samozřejmě hrad v jeho nynější podobě líbí, přijde nám majestátní a neuvěřitelně krásný, skrývá se za ní nevyčíslitelná historická škoda. Ostatně co všechno za této "záchrany" vzalo za své se dozvíte v tomto článku. I průvodci na toto de facto barbarství již dnes poukazují. 
Pokud by jste chtěli hrad navšívit a prohlédnout si víc okruhů, tak tady je ceník ať víte na co se připravit 😉