04 ledna 2019

Zámek Albrechtsburg ....
Další významnou stavbou Míšně je pozdně gotický zámek Albrechtsburg. Postavený byl na místě gotického hradního paláce v letech 1471 - 1500. Koncipován byl tak, aby plně pokryl požadavky zvětšujícího se kurfiřtského dvora. Ovšem záhy po dokončení se sídlem míšeňského vévody a saského kurfiřta  staly nedaleké Drážďany. Jeho význam pomalu upadal. Za třicetileté války byl několikrát poničen. V roce 1676 byl poprvé pojmenován po saském kurfiřtovi Albrechtovi, který jej začal stavět. V letech 1710 - 1863 zde sídlila míšeňská porcelánka, což vedlo v roce 1813 k dalšímu ničivému požáru.
Po přesunu porcelánky byl mezi lety 1864 - 1870 byla provedena rekonstrukce a od té doby byl veřejnosti přístupný. Dnes v něm jsou výstavní prostory a stále probíhají permanentní restaurátorské práce i za přístupnosti veřejnosti.

Skládá se ze tří křídel, různě na sebe navazujících, nicméně postavených tak, aby ve všech patrech na sebe podlahy navazovaly. K občasným vyrovnáním posloužily i původní raně gotické konstrukce.