08 června 2019

Vratislav ....

.... Wroclaw nebo také Breslau je čtvrté největší město Polska s 640 000 obyvatel. Je to turisticky nejnavštěvovanější město Polska a zároveň také jedno z nejstarších. Nejstarší dochované osídlení kmenem Slezanů na zdejším hradišti se datuje kolem roku 1000. Proč se jmenuje Vratislav jsou dvě možnosti. Pro nás by byla samozřejmě lepší rozšířenější verze, že to je po přemyslovském knížeti Vratislavu I. který na strategické křižovatce obchodních tras Via Regia a Jantarové stezce a navíc na řece Odře město založil. Ale také se může jmenovat po polském biskupovi Vratislavu.
Skvělá poloha městu zabezpečila rychlý ekonomický vývoj.  Vratislav vždy byla v úzkém vztahu k přemyslovským Čechám, ať ještě ke knížectví, nebo později jako království,  za vlády Václava II., Jana Lucemburského, Karla IV a nějaký čas ještě i za Václava IV.  patřilo celé Dolní Slezko a hlavně město Vratislav pod země Koruny české. Císařským výnosem Karla IV. byl zdejší arcibiskup jmenován císařem, a po dobu vlády Přemyslovců to většinou vždy  některý z Přemyslovců byl. Hlavně z jejich opavské větve. Ta díky nemanželskému, ale zlegitimizovaného původu vévody Mikuláše Opavského (syn Přemysla Otakara II. a Anežky z Kuenringu, pro nějž Přemysl vymohl u papeže dispens k následnictví, v případě že nebude mít syna z manželského lože) a z které pocházelo mnoho významných církevních činitelů nejbližších českým králům. Po Přemyslovcích ovládli město Jagellonci a po nich až do roku 1742 Habsburkové, kteří celé Dolní Slezsko prohráli v prusko - rakouské válce, a to se stalo součástí německého císařství. Vratislav se stala po Berlíně druhým nejvýznamnějším městem Německa. Vzhledem k poloze, ale za II.světové války na to doplatila protože jí Hitler vyhlásil Pevnostním městem Breslau, s povinností bránit se do posledního muže. Proto město potkal stejný osud jako Drážďany, celé centrum bylo vybombardované, většina památek lehla popelem, ale stejně jako Drážďany i ona vstala jako Fénix z popela a od 80. let 20.století se opět skví v celé své kráse ....