10 června 2019

Vratislav - Stará radnice ....
.... je určitě nejkrásnější a největší stavbou na Rynku. Její historie sahá až do roku 1299, další zmínky spojené s výstavbou jsou z let 1342 - 47 a pak s dalšími úpravami až do roku 1357. Největší, pozdně gotické přestavby, probíhaly v letech 1470 - 1510. Tehdy vzniklo třetí křídlo radnice. Vnitřní prostory, které lze dnes vidět jsou ze 14. století. Její kamenická a sochařská výzdoba je často přirovnávána ke stavebním klenotům Prahy a Kutné Hory.
Radnice vznikla jako výsostně reprezentativní budova, kde jsou významně zastoupeny heraldická znamení jak členů městské rady, tak a to hlavně, českých vladařů. Je tu i znak Matyáše korvína, který se na nějaký čas Slezska zmocnil, nicméně to stejně opět jako dědictví po něm připadlo Vladislavu II. Jagiellovi, tedy i právoplatnému českému králi. Navíc je v heraldické výzdobě zastoupená orlice Svaté říše římské, poukazující na dobu vlády římských králů a císaře Karla IV., Václava IV., Zikmunda Lucemburského a Albrechta II. Habsburského. Z doby středověku nenaleznete žádnou jinou stavbu, a to ani v Praze ani nikde na Moravě, kde by byl tolikrát zpodobněn český dvouocasý lev. Z čehož je vidět, jak moc byla Vratislav v rámci Koruny české vážená a důležitá ....