26 května 2011

Něco o Mníšku pod Brdy....

Již několikrát jsem se zmínila o místě kam si moc ráda jezdím odpočinout a vyčistit hlavu, a tím místem je malé městečko necelých třicet kilometrů od Prahy Mníšek pod Brdy. Leží na úpatí Brdského hřebene mezi lesnatým okolím. První písemná zmínka je z roku 1348 a objevuje se v zákoníku Karla IV. Maiestas Carolina, v němž král nařizuje, aby tvrz a městys Mníšek navždy zůstal královským majetkem a byl pouze propůjčován na omezenou dobu královským manům. Pověsti praví, že se tu dřív nacházela osada Dubčany, která však lehla celá popelem a když zde začala vyrůstat nová osada tak při její výstavbě pomáhali benediktinští mniši. Proto na jejich počest nazvali obyvatelé novou ves MNÍŠKEM.Historie a osudy městečka byly spjati vždy se zemskou stezkou mezi Čechami a Bavorskem. Ta přinášela do Mníšku čilý obchodní ruch, clo ale i povinnosti např. zajistit bezpečnost na "ZLATÉ STEZCE". Proto bylo městu uděleno hrdelní právo. Husitské války ale rozkvět městečka zarazily.
V roce 1487 přícházejí Vratislavové z Mitrovic, a stávají se na víc než 150 let suverénními pány panství. Za jejich panství vznikají tři podzámecké rybníky a pivovar s výrobou speciálního černého piva. Nejhorším rokem se stal rok 1639 kdy byla vypálena za třicetileté války mníšecká tvrz, kostel i fara, zničen vodovod a protrženy hráze všech tří rybníků. Mníšek i okolní vsi se jsou v troskách a na čas téměř vylidněny.

Nová kapitola se začíná psát roku 1655 kdy zpustlé panství kupuje bohatý pám Engel z Engelsflussu a on a jeho úpotomci pozvednou celý kraj. Znovu obnoví vodovod, postaví zámek, klášter s kostelíkem Skalka a na místě válkou vypálené a zbořené vsi vzniká živé městečko.
Mníšek
Poté přichází rod Unvertů, pak Pachtové z Rájova a nakonec Kastové z Ebelsbergu. Těm bylo panství i zámek pro obvinění z kolaborace zkonfiskován. Od roku 1740 do roku 1967 se zde těžila železná ruda. Později se původní slévárna využívala a využívá pro zpracování hliníku.
Jednou z dominant města je barokní kostel sv.Václava. I když hlavní věž je pseudo - románská protože původní kostel žádnou věž neměl.
Mníšek
Druhou dominantou je zámek nad náměstím, postavený v roce 1656 - 1672 ve stylu pozdní severské renesance. Má tři věže, ač je stavěn do čtverce. Podle jedné legendy jednu z věží prý odnesl ďábel, nicméně pravdou je, že Engel jako příslušník nižší šlechty si nemohl dovolit porušit dobové konvence a postavit zámek se čtyřmi věžemi, jelikož byl původem koželuh z Belgie a do šlechtického stavu byl povýšen za hrdinnou obranu Karlova mostu před Švédy. Od roku 1945 kdy byl posledním majitelům majetek zkonfiskován byl nepřístupný, pak zde byl dlouhá léta archiv ministerstva vnitra a od roku 2000 patří ministerstvu kultury. V roce 2002 začale jeho rekonstrukce a v posledních tří letech je veřejně přístupný. Byl zrenovován i malý zámecký parčík kde je příjemné posezení u fontány.
Mníšek je i známým turistickým chatařským, trampským a výletní místem a v okolních vesnicích i městečkách je spousta vil z první republiky které si stavěly movitější obyvatelé Prahy, aby měli kam jezdit na tzv.letní byty. Okolní lesy jsou pěkné a ještě vcelku zachovalé, hodně zde rostou houby a množství cyklostezek láká i k výletům na kolech. A z literatury je znám pod jménem LÁŽOV z cyklu románů Marie Wagnerové - Černé píšící pod pseudonymem Felix Háj Školák Kája Mařík a Řídících Márinka. A ještě jedna známá osobnost která je z Mníškem spojena je Jakub Jan Ryba autor slavné České mše vánoční....

A ještě na jednu dominantu jsem úplně zapoměla a tou je barokní areál Skalka v kopci nad městem. Býval zde klášter, mázhaus neboli hostinec a stojí zde kaple sv.Máří Magdalény která je věrnou kopií stejnojmenné kaple ve Francii, a je koncipována jako jeskyně. A do zdejší bývalé poustevny, která ovšem byla zrekonstruována jezdil kardinál Vlk na prázdniny a na kole i s ochrankou brázdil místní lesy..
Podklady Wikipedie a můj fotoarchív.