09 září 2023

Od kytiček hurá .....

 


.... na procházku centrem. Ještě se kousek projdeme
Bezručovými sady k nově zrekonstruovanému Jihoslovanskému mauzoleu. Památník stojí v sadech od roku 1926 a slouží jako hrob všem jihoslovanských vojáků kteří bojovali v armádě Rakouska - Uherska za I. světové válce a zemřeli v lazaretech na území Moravy nebo Slezska. V kryptě je uloženo 1224 rakviček s ostatky vojáků původem z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Srbska a Slovinska. Méně pak z Černé Hory a Makedonie. Od památníku se vrátíme průchodem v hradbách ke kostelu sv. Michaela, a uličkami kolem na Dolní náměstí které je spolu s Horním nejstarším náměstím města Olomouc ....