08 prosince 2016

Nevelké, ale krásné .....
..... je městečko Dürstein. Má jen necelou tisícovku obyvatel
zato úžasnou polohu přímo u břehů Dunaje a stal se jedním z nejvýznamnějších
turistických cílů regionu Wachau. Patří do okresu Kremže - venkov.
První jmenovitá zmínka o městečku je z roku 1192, ve stejné době
Kuenringové, majitelé panství staví stejnojmenný hrad a v roce 1372 vzniká
ve městě, na nízkém ostrohu nad Dunajem kaple Panny Marie na jejímž místě je
v roce 1410 založen klášter, který patří dnes do trojice nejkrásnějších
klášterů Wachau. Není sice tak velký jako nedaleké kláštery Melk a Gottweig,
ale je proslulý svou krásnou modrou barokní věží a tvoří tak spolu s hradem
dominantu městečka. Ve městě ještě můžeme najít pozůstatek Kunigundského kostela
v podobě jeho věže, a ruiny kláštera klarisek, kostnici a zámecké sklepy.
První pohled na městečko a jeho hradby, který se vám naskytne když vylezete
z autobusu


Věž bývalého Kunigudského kostela


Jedna z městských bran z jedné strany .....


..... a z druhé, od města


Trochu to připomíná Hladovou zeď a pokaždé když vidím domky takhle
u hradeb, ať tady nebo třeba v Poličce, anebo právě na Petříně, tak si říkám, že bych takový
hradební domek brala .....


Tajemné uličky které vedou .... no kam vlastně?


Tahle vedla podél hradeb kláštera dolů k Dunaji .....


..... takhle ......


Při cestě k hradu. Nevím už ani kolikáté to bylo po té cestě minivinařství nabízející
své víno


Už na těch úzkých uličkácj je jasný středověký původ městečkaRuiny kláštera klarisek a ne Bílý strom ale Zlatý


Jméno krále Richarda tady najdete skoro na všem. I jeho věrný přítel
trubadúr, který ho podle pověsti našel tu má své místo


Skoro žádný pohled z uliček se neobejde bez věže opatství kláštera.
Vidíte jí odevšad, jen bohužel z téhle strany břehu Dunaje vždy jen po částech.
Zato z druhého břehu je ten pohled opravdu majestátní.


Ačkoli prosinec, sléz tu ještě nic nevzdal a kvetl .....


...... a vytvářel tak zajímavý kontrast k vánočním ozdobám u vedlejšího obchůdku


Opět pohled na věž bývalého kostelaA začneme stoupat ....


...... a stoupat .....


.... a otevře se nám pohled na městečko a jeho hradby .....


..... a na klášter a ruiny kláštera klarisek....