09 listopadu 2022

A z gotiky do rokoka .....

 


..... se přesuneme jen o kousek dál,
do kostela sv. Petra a Pavla. Rokokově - barokní kostel,
 nejhezčí v Nise. No, já musím říct, že gotika ať už v sakrálních nebo i světských stavbách lahodí mému oku víc, a v Polsku těch gotických kostelů a chrámů je velmi mnoho. A jsou nádherné i přes svou zdánlivě chudší výzdobu. Možná pro tu vznosnost a jednoduchost vypadají mnohem křehčí než hutné baroko. Kostel postavil v roce 1720 - 27 řád Božího hrobu v barokním slohu. V jeho výzdobě se ale mísí i rokoko. V zadní části kostela se nachází Kaple Božího hrobu s přesnou kopií Božího hrobu jak je u tohoto řádu zvykem. Nedaleko kostela se nachází i bývalý klášter řádu. Kostel má pro nás trochu nezvyklou orientaci, má totiž vchod z boku, v jednom průčelí jsou rokokové varhany a v druhém barokní oltář. Vzhledem k tomu, že v kostele bylo ne zrovna příhodné světlo fotilo se docela špatně, takže fotek je jen pár které stály za to. Navíc se mi při couvání podařilo málem vyvolat mezinárodní konflikt. Jak jsem ustupovala dozadu, abych dostala do záběru co jsem potřebovala, batohem už jsem se dostala za vytyčenou bezpečnostní linii a podařilo se mi tak spustit hodně ječivý alarm. Se mnou tam byla ještě dvojice z našeho autobusu která vystřelila z kostela jako první a ani já jsem raději na nic nečekala a z kostela vypálila jak střela. Ukázalo se, že můj strach byl zbytečný, protože během zbývající asi třičtvrtě hodiny do našeho odjezdu se neozval žádný zvuk kvílejících policejních sirén. Takže bych si klidně mohla dál fotit. Jestli už jsou zvyklí na to, že se alarm spouští během dne víckrát, nebo je jim to jedno, nevím, ale v policejních poutech jsem díky 
tomu neskončila ....