12 června 2019

Vratislavská univerzita ....
.... se stejně jako ta pražská, nachází ve starém centru. I když patří mezi nejstarší evropské univerzity, přece je o dost mladší než ta zmiňovaná pražská. Byla založena v roce 1702. Ovšem už v roce 1505 Vladislav Jagiello vydal zakládací listinu, kterou však papež Julius II. zamítl (je to zvláštní, z jedné strany zamítne vědění, z druhé strany o rok později dává vymalovat Michelangelem Sixtinskou kapli) Možná ale v tom hrála roli i nevraživost královské krakovské Jagellonské univerzity. Celá dvě století tak Vratislav na svou univerzitu čekala.1.10.1702 podepsal císař Leopold zakládací listinu. Instituce která jí ve vzdělávání předcházela, byla jezuitská škola, která následně splynula v jedno a to filozoficko - katolickoteologickou univerzitu Leopoldina.
Jako katolická instituce v tehdy silně protestantské Vratislavi působila jako centrum protireformace. Po porážce Pruska Napoleonskými vojsky a následné reorganizaci došlo ke spojení s protestantskou Evropskou univerzitou Viadrina která dříve sídlila ve Frankfurtu nad Odrou. Vznikla tak Slezská univerzita Fridricha Viléma ve Vratislavi.
V roce 1885 měla univerzita 12 různých vědeckých institutů, šest klinických center, tři sbírky, astronomickou observatoř (po UK v Praze druhou v Evropě) pětihektarovou botanickou a od roku 1862 i zoologickou zahradu, botanické a historické muzeum. 
Po II.světové válce v novém poválečném uspořádání hranic se přestěhovala ze Lvova, který se stal součástí Ukrajiny celá lvovská Univerzita Jana Kazimierze, včetně knihovny a bibliotéky Ossolinea a všech zaměstnanců do Vratislavi. Od srpna 45 je Vratislavská univerzita znovu státní školou. Univerzita vychovala mnoho nositelů Nobelových cen a dokonce zde studoval první český sinolog Karel Slavíček nebo vědec Jan Evangelista Purkyně.