26 prosince 2014

Vídeň 13.12. ......Hofburg obrazověK Hofburgu jsme vyrazily cestou od Albertiny, nejzažší jeho části,
Augustiniánskou ulicí. Zatímco v Praze se k Hradu blížíte pozvolna a ať
jdete z kteréhokoli směru vždy narazíte na nějakou bránu či vchod který vás
upozorní na to, že vstupujete do centra moci, tady to nějak neplatí. Jdete si a
jdete, a najednou stojíte před něčím co vám ohromností své výzdoby na chvíli vyrazi
dech. Ostatně jako všechno co se týče památek na císařství. Našinec není na tohle zvyklý
byť byla Praha centrem dění také, nenajdete tu snad krom Žižky na Vítkově žádné předimenzované
sochy a památníky. Jako první vás uvítá Josefplatz (o jeho historii je psáno v článku Hofburg slovem)
s jezdeckou sochou císaře Josefa II. žehnajícího svým poddaným coby římský imperátor . Od
Josefplatzu projdete menší branou na Michalplatz, který je pojmenován podle kostela sv.Michala
který založil možná vévoda Leopold II. možná český král Přemysl Otakar II. Michalskou branou
se projde na jedno z nádvoří v tomto případě In de Burg a dalším průchodem se projde na
ohromné náměstí Heldenplatz jehož dominantami jsou křídlo Hofburgu s rakouskou
Národní knihovnou a opět dvěmi předimenzovanými jezdeckými sochami
arcivévody Karla a prince Evžena. Odtud už se vám také otevře
krásný výhled na další nádherné vídeňské stavby a to Radnici
a Parlament.
Z Heldenplatzu vyjdete jedinou dochovanou městskou branou z Hofburgu na náměstí MariaThereziaplatz s jak jinak ohromným sousoším Marie Terezie a jejich vojevůdců a rádců. O něm si povíme příště.
Ulice, která vás přivede k Hofburgu, Augustiniánská. Podle kostela patřícího augustiniánům. Zde jsou ve stříbrných urnách pohřbena srdce 54 členů habsburského rodu, zatímco těla jsou pohřbena v Kapucínské císařské hrobce dále je zde pohřbená jako jedna z mála Marie Kristýna, oblíbená dcera Marie Terezie a svatbu zde měl Napoleon Bonaparte s Marií Luisou Habsburskou


Josefplatz se sochou Josefa II. Je dost mázlá, protože už mě docela bolely oči od neustálého používání manuálního ostření.


Josefplatz


Další z náměstí či nádvoří Michalplatz. Náměstí sv. Michala a Michalské křídlo Hofburgu.Detail výzdoby Michalského křídla


Michalská brána kterou se prochází na nádvoří In de Burg


Pohled na vykopávky na Michalplatz


Kopule nad průchodem Michalským křídlem na Heldenplatz


Křídlo nazvané Neue Hofburg (Nový Hrad) na Heldenplatz v kterém je dnes Rakouská národní knihovna.
Sám název Heldenplatz znamená Náměstí Hrdinů které odkazuje na dvě jezdecké sochy které zde jsou a to arcivévody Karla Těšínského a prince Evžena Savojského


Jedna ze dvou jezdeckých soch na Heldenplatz
K Heldenplatzu jako krásné parkové ploše přiléhá další park Volksgarten (Lidová zahrada) který vznikl na místě Napoleonem zničeném opevnění. Park je upraven jako velké rozárium v anglickém stylu, jen na okraji je barokní úprava, a s několika zajímavými stavbami. Zde jedna z nich Théseův chrám postavený jako malá replika Héfaistova chrámu v Aténách pro sochu Thésea od Antonia Canovi. Ta dnes stojí v Muzeu výtvarných umění. Před chrámem stojí socha Mladého atleta.


Tolik jen zlomek nejznámějších částí Hofburgu. Stejně jako Pražský hrad i Hofburg slouží jako sídlo rakouského presidenta, k pořádání různých kulturních akcí jako třeba silvestrovského Císařského plesu, je zde muzeum císařovny Sisi, Španělská jezdecká škola, lze navšívit Klenotnici ......