11 října 2019

Z přízemí ....

.... se dneska přesuneme do pater. Vrtbovská zahrada je členěná do tří parterů různých výšek. V nejvyšším, je vyhlídka na celou zahradu, ale i na sv. Mikuláše, Hradčany a Staré město. Ostatně fotografie Mikuláše i Hradčan z předminulého článku jsou právě z těchto míst ....