18 prosince 2011

Ad: Václav Havel....

Vítám to, že Blog.cz zadal právě toto téma. A proč? Protože mne zarazilo, kolik nenávisti k panu Havlovi je mezi mladými lidmi. Nechápu to a jsem s toho rozčarovaná a dost smutná.
Popravdě to je ještě dost elegantně a slušně z mé strany řečeno.
Dávat za vinu panu Havlovi, že naše republika je tam kde je, mi připadá hodně zcestné, dokonce až mi to připadá, že ti kteří tu svojí nenávist dávají tak najevo snad ani neznají naše dějiny. Nebo že nechodili do školy.
Říci, že všechno dělal pro peníze, že se s komunisty domluvil na tom, že oni mu vrátí majetek a on je nechá za to na pokoji, že jeho vinou umírají lidé, že on zavinil to že se bombardovala Jugoslávie, že chtěl návrat Sudetských Němců a další a další může říct snad jen absolutní, s odpuštěním, blb. Jenže to jsou vybrané pouze některá obvinění, která na FB jsou na fóru proti němu vznášená. Od mladých, pro které je všechno to co dneska mohou už naprostou samozřejmostí... Od těch, kteří si dnes mohou bezproblémů cestovat po celém světě, kteří mohou studovat v zahraničí....
Samozřejmě máme svobodu slova (díky komu?) aby se tak mohli vyjadřovat, ale už si neuvědomují že to byl právě pan Havel kdo všechno tohle nastartoval. Díky němu se naše země stala známou po celém světě. Kdo z našich dalších politiků a státníků měl možnost mluvit v americkém Kongresu a sklidit potlesk ve stoje? V tomto směru pro náš stát neudělal nikdy nikdo jiný tolik co on. S pokorou, a s nadhledem. Měl tisíc důvodů nenávidět, ale nikdy to nedělal.
Máme tendenci své některé státníky glorifikovat, i když samozřejmě i oni mají své lidské chyby. Jsou to přece jen lidé a ne roboti. A samozřejmě i on chyby dělal, ale určitě ne proto aby se obohatil nebo někoho z rodiny prosadil do vysoké funce či jinak upředňostňoval své příbuzné jak se to děje v posledních letech u jiných a zřejmě těch správných politiků. U těch kteří jsou křišťálově čistí, či upřímní jak jen mohou být. Protože těm se vina neklade. Klade se jen a jen jemu.
Trochu mne i zamrzela reakce mé dcery, která je na lyžích v Rakousku.Když mi popisovala jak se má fajn a jak je to pěkné,zeptala jsem se jestli dostala mojí zprávu o úmrtí pana Havla. Ona na to že ano, a že co na to má říct.No že je to škoda. A jak je jí tam pěkně. Chtěla jsem jí ještě říct, že za to může poděkovat hlavně tomu, kdo dnes zemřel. Ale nakonec jsem nad tím mávla rukou a napsala jí ať se tedy baví dál.... A možná to je ta chyba které se dopouštíme všichni, že nepřipomínáme svým dětem, že i když se jim zdá, že je svoboda naprostou samozřejmostí, tak ještě před dvaadvaceti lety tomu tak nebylo...

Pro mne zůstává pan Havel člověkem s vysokým morálním kreditem, člověkem s rozvinutým sociálním cítěním, umělcem a dobrým člověkem. Myslím že u nás není v politice moc lidí o kterých by se to dalo říct......


Fotka pochází z oslav 75. narozenin a je vypůjčená od pana Eugena Kukly z jeho úžasného fotoalba z této akce. Tak si budem pana presidenta pamatovat, s klukovským úsměvem a rozzářenýma očima.....

Smutná zpráva.....

Mezitím, co jsem psala svoje povídání o Tiché noci, nad Hrádečkem se rozhostilo ticho a smutek. Dnes ráno tam ve spánku zemřel bývalý prezident Československa a České republiky pan VÁCLAV HAVEL....
Myslím, že se nemá cenu moc rozepisovat, co tento člověk dokázal jak pro naši demokracii, ale i jaké renomé díky němu získala naše zem v celém světě. Je jen smutné, že se u nás začíná na tu dobu zapomínat a ono heslo Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí se začíná silně profanovat. Byl to šlechtic srdce a duše, když ne rodem....

Requiescat in Pace.....

Tichá noc.....

Dnes je čtvrtá adventní neděle a tak mne napadlo věnovat malou vzpomínku jedné z nejznámější koledě vůbec....
Tichá noc (v německém originále Stille Nacht) je jedna z nejznámějších vánočních koled. Poprvé ji uvedli obernsdorfský učitel a varhaník Franz Xaver Gruber a tamní kaplan a básník Joseph Mohr (1792-1848) v kostele sv. Mikuláše v Oberndorfu u Salzburgu 24. prosince 1818. Text k písni, oslavující krásu vánoční noci, napsal kaplan Mohr již v roce 1816 ve farnosti Mariapfarr. Před Vánoci 1818 zkomponoval Gruber k jeho básni melodii. Přestože byla poprvé kvůli potížím s varhanami předvedena jen v doprovodu kytary, píseň se stala okamžitě velmi populární. Dnes je přeložena do 300 jazyků a nářečí včetně češtiny, jako koleda je zpívána po celém světě. Stille-Nacht-Kapelle (Kaple Tiché noci) v Oberndorfu je dodnes turistickou atrakcí.

Proslavilo ji i spousta známých zpěváků, Bingem Crossbym počínaje, přes Elvise Presleyho, Bon Jovi, Justina Biebera, Beyonce, Mariah Carrey až po naše Karla Gotta, Ivetu Simonovou, Lucii Bílou nebo Karla Černocha.
Prošla mnoha úpravami ale stále zůstává tou nádhernou vánoční koledou. Mimochodem její historií moc pěkně provázel tuto sobotu v rozhlase Karel Gott ve svém pořadu...
Prošla si za ta léta mnohými úpravami a zněla v kostelích ale i na koncertních pódiích. A stala se nejkrásnější a nejznámější koledou vůbec.....


Kostel sv. Mikuláše v Obernsdorfu
Zbořen po povodni v roce 1899

České překlady


autor není znám

1. Tichá noc, svatá noc!
Jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí,
v nichž malé děťátko spí!

2. Tichá noc, svatá noc
Co anděl vyprávěl,
přísed s jasností v pastýřův stan,
zní již s výsosti, s všech země stran:
"Vám je dnes Spasitel dán,
přišel Kristus Pan!"

3. Tichá noc, svatá noc!
Boží láska, si s úsměvem hrá
zpod zlaté řasy k nim vyzírá,
že nám až srdéčko plá,
vstřícmu vděčně plá,
vstříc mu věčně plá![2]

autor překladu Václav Renč

1. Tichá noc, přesvatá noc.
V spánku svém dýchá zem,
půlnoc odbila, město šlo spát,
zdřímli dávno i pastýři stád,
jen Boží láska, ta bdí,
jen Boží láska, ta bdí.

2. Tichá noc, přesvatá noc,
náhle v ní jásot zní,
vstávej, lide můj,
tmu z očí střes,
v městě Betlémě
Bůh zrozen dnes,
z lásky se člověkem stal,
z lásky se člověkem stal.

3. Tichá noc, přesvatá noc,
stín a mráz vůkol nás,
v hloubi srdce však
Gloria hřmí,
dík, že hříšník se
s důvěrou smí
u svaté rodiny hřát,
u svaté rodiny hřát.

4. Ty, myško, již mlč
a v hnízdě se skrč!
Ať umlkne shon,
kde lože má On!
A ty, jenž tady v jeslích spíš,
dej světu mír a hádky ztiš!
A z nás vytvoř kruh
kde vládne tvůj duch,
a z nás vytvoř kruh
kde vládne tvůj duch.[1]

autor překladu Čeněk Dušek

1. Tichá noc, svatá noc.
Aj, Bůh sám přišel k nám,
když se věčný Otce Syn
snížil v čisté panny klín
stav se člověkem, stav se člověkem!

2. Tichá noc, svatá noc!
S nebe hlas plný krás
nad Betlémem zvěstoval,
že se zrodil pravý král
světa Spasitel, světa Spasitel.

3. Tichá noc, svatá noc!
Pokoj vám, zní to k nám.
Nebojte se, neboť již
silný rek jde, hříchu tíž
nésti za vás sám, nésti za vás sám.

4. Tichá noc, svatá noc!
Pospěšte, proč ještě
váháte jít k Ježíši
přijmouti dar nejvyšší
a v Něm spasení, a v Něm spasení.


.Nechte se tedy unášen krásnou melodií a prožijte si tu čtvrtou adventní neděli v klidu a pohodě. Stejně tak, jak je pohodová tato píseň.....