19 prosince 2020

Zhruba pět kilometrů ...

 


.... vzdušnou čarou od Chudobína, na stejné trase leží obec 

Řimice a v ní už v pořadí třetí pravoslavný kostel, kostel sv. Ludmily. Stejně nepřehlédnutelná stavba jako v Chudobíně. Takže bylo jasné, že ani zde neudělám výjimku a zaženu muže na odbočku ke vsi. A stejně jak v Chudobíně, i v Řimicích bylo okolo kostela na focení strašně málo místa.