22 května 2015

Květnové pelmely ..... magnóliovýMagnólie
mne spolehlivě dostanou
v době květu pokaždé do určitého
fotografického transu. Jakmile rozkvetou první
květy beru foťák a svištím do míst kde tyhle krásky
kvetou al ítám okolo stejně jak ta včela, ale na
rozdíl od ní není moje poletování zas až tak
užitečné. Snad jen v tom že zachytí ten
prchavý okamžik krásy květu než se
definitivně rozpadne nebo ho
pozdní mrazík sežehne....
Pak z
celé krásy
zbude
jen pár
hnědých
okvětních
lístků
na zemi.
.....
A tak se vrátíme v čase do doby kdy tyhle
krásky kralovaly zahradám a parkům a rozdávaly radost
svými něžnými květy.