03 ledna 2024

Až pojedeš do Prahy ....

 


.... chci vidět Gabriel loci. Tak zněl požadavek
Padesátky. Dalo by se říct, že měla štěstí že narazila na odborníka. Tedy ne úplně na stavbu  samotnou, ale na okolí a cestu k němu. Patří totiž do míst která znám velmi dobře od mala. A tak jsme dva dny po mém leteckém dni vyrazily v sobotu na Smíchov. Sraz u Smíchovského nádraží, tramvají k Andělu a nákupním centrem přes Kartouzkou  ulici nahoru parkem Sacre Coeur ke kostelu do areálu bývalého kláštera sv. Gabriela. Tenhle kostel byl pro mne od mala takovou tajemnou stavbou. Zpoza vysoké zdi vykukovaly dvě štíhlé věže a režné cihlové zdivo s okny v románském stylu ještě tu  tajemnost podtrhovaly. Místo samo přístupné bývalo jen v době kdy se tu konala nějaká velká mezinárodní filatelistická akce, budova totiž patřívala České poště. I když stavba vypadá jak není stará, opak je pravdou. Byla postavena v letech1888 -1891 jako první řeholní konvent benediktinek beuronské kongregace v Praze. Jeho součástí je právě i kostel Zvěstování Panny Marie, známější jako kostel sv. Gabriela. Kostel sice přístupný je, pořádají se zde bohoslužby, ale mimo ně se bohužel do něj nedá dostat. Zbylé úžasné prostory opět není možné vidět pokud zde nepořádáte svatbu, konferenci, workshop, firemní večírek či jinou komerční akci. (Nicméně dají se zakoupit vstupenky na prohlídky s hraběnkou Monicou Bubna - Litic která vás provede jak po areálu tak i po kostele). Zhruba deset dní po naší návštěvě se zde konala Umisťovací výstava koček na kterou se Padesátka vydala už sama. A dokonce nezakufrovala! Ale interiéry můžete znát i z filmů a které si pronajímají zahraniční produkce ale i čeští filmaři ....