24 listopadu 2015

Cestou údolím Skuhrovského potoka ....


Když jsem u JiHei viděla její krásné fotky
z údolí řeky Chomutovky, došlo mi, že tady máme
docela podobné místo. A tak jsem se tam vypravila.
Jen místo říčky s peřejemi, se v korytě jen tu a tam pod vrstvou
listí zableskla tu menší, tu větší kaluž vody a tak to ani
nevypadalo že by tu někdy tekl potok .....
Dost mne to zklamalo, ale bohužel, bylo suché léto a potok
napájený lesními prameny a studánkami prostě
skoro celý vyschnul.
Jen ty kaluže naznačovaly že nejde o cestu ale
koryto potoka. Před několika lety prošlo
koryto velkou rekonstrukcí, byly nastavěny malé či
větší splávky z kmenů aby se potok trochu rozpohyboval
protože v něm žije početná populace pstruha duhového.
Jenže ty po několika větších vodách pomalu berou za své
a v tom nízkém stavu vody nejsou stejně nic moc platné ....


Jeden z přítoků potoka. Je to odtok od studánky Bukovka vedoucí
přes malé jezírko a pod cestou do Skuhrovského potoka.


A to je jeden ze dvou pramenů studánky .....


..... a detailnější záběr na skálu nad níČást opukového podloží vystupujícího na některých místech na povrchKdyž se pozorněji podíváte dolů, zjistíte že i tohle je pramen. Nikdy nebývá
moc vydatný, ale teď je z něj doslova jen čůrek. Ale jako jediný má u sebe
hrneček na pití. Ty studánky, nebo prameny jsou tu celkem čtyři.


Tady je vidět jak se začínají rozpadat splávky na potoce. Pokud by bylo
dřevo pod vodou celoročně, asi by byly v lepším stavu, ale ty výkyvy
v průtoku jim neudělaly zrovna dobře.


Při normálním stavu by tady byly vidět tři kaskádky vody....Na tomhle místě vznikly ty odrazovky na vodě z předminulých článků