28 listopadu 2014

Náhrdelník z perel .....Náhrdelník z perel kolem krku jsi mi dal,
Však nebyly to perly, to byly moje slzy.
Z tváří mých si je posbíral, na předlouhý vlas navlíkal
Neplač, řekls potichu, vždyť na slzy je moc brzy…..

Náhrdelník perlový smutek znamená
Duše má už je jím znavená.
Perly studí na šíji, spadají na hruď
A jak balvany těžce ji zatíží.
Nevyslyšíš mé přání, u mne buď…..

Perlové okovy svírají mé hrdlo
Proč jedno slovo do smutku mne vrhlo,
Jak lehce se vše změní když vyřknem je neuváženě
Co pak zbývá jedné smutné ženě…..

Náhrdelník z perel kolem krku jsi mi dal,
Však nebyly to perly, to byly moje slzy.
Rty svými si je posbíral, sám na vlas jsi je navlíkal
Neplač, řekls potichu, na smutek je ještě brzy……P.S. Když se tak člověk toulá po ostatních blozích najednou ho něco nakopne a něco vytvoří. V tomhle případě mne nakopla krásná fotka Čerfa v jeho novém článku. On stvořil na její téma haiku, to bohužel já neumím tak jsem napsala rovnou celou básničku .....Mrkající