30 září 2017

Naposledy z Königsteinu ....Na dnešní königsteinské zastavení zbývá takový
malý pelmel fotek.Podíváme se do hloubky více jak stopadesáti metrů,
zjistíme že na hradbách se dají najít něžné květy i jemné kapradí
a rozloučíme se několika detaily.

Stejně jako nese část hradu Jana Jiřího nad chodbou název Dům u brány,
další z budov na nádvoří nese název Dům nad studní. A studna tam opravdu je
a to ne ledajaká. Je to nejhlubší studna v Sasku a druhá nejhlubší tesaná studna
ve skále v Evropě. Můžeme být hrdí na to,že ta nej je u nás, na zámku Zbiroh
a je ještě o necelých jedenáct metrů hlubší. Byť na ní bylo opravdu silné sklo
když jsem se na něj položila a fotila pohled dolů nebylo mi zrovna příjemně po těle ...

Právě se díváte do hloubky 152,5 m


a ještě jednou...


I v pevných hradbách si své místo k životu najdou rostlinky.
Tady u vchodu do chodby k branám to je drobné kapradí. Ale na některých
místech to byla dokonce malá jedlička nebo zvonky. Oboje jsem vyfotila,
ale jen zvonky byly ke koukání. Budou v samostatném článku o květeně
kterou jsem po cestě viděla ...


Znak saských kurfiřtů nad Bránou Medúzy


Na hladomornu jsme sice už jednou koukali, ale to bylo z hradeb nahoře
tohle je pohled z Bastionu Jana Jiřího ....


.... kde stojí i tato dělostřelecká baterie. I tu jsme měli možnost vidět z výšky.Příkopové nůžky už tady byly dvakrát, a i potřetí si je vypůjčím.
Jde mi o malou branku v hradbě, která je vidět otevřená. To byla přístupová cesta
na Bastion


A takto vypadá chodba nahoru na Bastion


Další znak s nápisem Jan Jiří II. SaskýNašla jsem na netu jednu reprodukci obrazu jak vypadal Königstein
a jeho okolí v 18. století


Právě pro ty povozy které směrují do pevnosti byl zkonstruovaný
vrátek, kterým byly tažené strmou chodbou a tím se pomáhalo koním, kteří by jinak
s těžkým nákladem neměli šanci sami chodbu vyjít. A navíc je krásně vidět jak byla Šípová hradba
vysoko nad terénem. Dnes když už jsou okolo vzrostlé stromy to tak nevypadá, což můžete
posoudit v tomto článku .
Tolik o pevnosti Königstein, z dějin toho moc řečeno asi nebylo,
pokud chcete vědět víc, stačí si zadat v prohlížečích Königstein a dozvíte se víc a uvidíte
i obrázky které nafocené nemám, protože některé prohlídkové okruhy jsou jen na objednání
a není jich málo. (Třeba prohlídka kasemat, dělostřeleckých bunkrů a dalších "vnitřností" pevnosti)
Ono totiž zapamatovat si vše, co za skoro dvě a půl hodiny vám navypráví audioprůvodce
se prostě nedá...

29 září 2017

Zastavení königsteinské čtvrté .... brány a spol.
Každé opevnění, nebo tedy většina má své
slabé místo. A to se snaží fortifikační stavitelé co nejvíc ochránit.
U Königsteinu to je spodní část pevnosti kde je hlavní vchod do pevnosti.
Ten chrání několik bezpečnostních prvků. Nejmasivnější a taky nejviditelnější
je dolní vnější pevnostní dílo s velkou šípovou hradbou.

Jak je vidět, i průchody do nižších pater kasemat a hradeb byly postaveny tak
aby byly co nejméně vidět a byly co nejnápadnější pro případné útočníky.


Jako první překážka na cestě do pevnosti stojí Ravelin s malou brankou která
se uzavírala tzv. Španělským jezdcem. Byla to otočná kovová závora na kolečkách
mající vzdálenou podobu jezdce na koni se španělskou helmou.Za Ravelinem následují Příkopové nůžky s Branou Medúzy a za ní suchý příkop
s dřevěnou rampou. Oboje je vidět na následující fotografii při pohledu z horních
hradeb


A takto vypadá Brána Medúzy když stojíte za Ravelinem


Dům u brány je součástí hradu Jana Jindřicha. Pod ním vede tmavá vstupní chodba,
velmi strmá, což také napomáhalo obráncům.


Tmavá chodba se uzavírala dalšími dvěma branami, byla v ní i okna
kterými mohli obránci nejen střílet ale i okna tzv. smolná, kudy jak název napovídá,
se lila rozžhavená smůla.
Kousek zařízení v dolním rohu, je zbytek dřevěného vrátku kterým
se nahoru vytahovaly těžké povozy se zásobami, střelivem a jiným
nezbytným materiálem pro bezchybný chod pevnosti protože samotní
koně to pro strmost chodby nezvládali. Později se používal
vrátek větší,otočný a hlavně železný. Horní okna jsou právě ta obranná.


Tímto průchodem se dostanete z nebo na hlavní nádvoří pevnosti


Příštím článkem se z pevností Königstein rozloučíme a jeho pohodová
procházková trasa bude minulostí. Čekat nás bude přesun na vedlejší stolovou
horu Lilienstein a zpočátku nevinně vyhlížející ale později dost prudký výstup
na její vrchol....28 září 2017

Třetí königsteinské zastavení ... stavebníKrom velmi zajímavých a propracovaných fortifikačních staveb
nalézajících se na hradbách a uvnitř pevnosti, tu jsou ale hlavně stavby
tvořící jádro pevnosti. A na ty se zaměříme dnes. Některé z nich se stále ještě
opravují, jiné se už skví v celé své kráse. Ostatně rekonstrukce celé pevnosti
vyšla Saskou pokladnu do roku 2006 na 2,2 mil €. Stálo to ovšem za to, a dnes je tu velmi
ucelený vojenský skanzen.

V minulém článku byla na poslední fotce vidět stavba, která svou podobou
až tak nezapadá do strohé vojenské zástavby. Je to tzv. Fridrichsburg, nebo také
zámek krále Fridricha (Bedřicha) o něco později přejmenovaný na zámek tří Jindřichů.
Je to malý pavilon postavený, jak jinak, na skalních základech. Uvnitř se skrývala velká jídelna,
kuchyň a pohodlné apartmá. Zvláštností byl tajný stůl v podlaze. Pokud se v jídelně
konalo nějaké sezení, nic nenasvědčovalo tomu že by se zde měla podávat i večeře,
ale na znamení zámeckého pána se stalo kouzlo a najednou kde se vzal, tu se vzal
jako v pohádce prostřený stůl. Nápad zaujal jednoho z účastníku a nechal si jej také
ve svém zámku zhotovit. Po novodobé rekonstrukci už stůl zůstal kde je, a mechanismus
byl zakonzervován.

A to je onen kouzelný Stolečku, prostři se


Od zámečku se opět otevírají pohledy do kraje a na věž hladomornyBudova Nové zbrojnice, která tvoří součást hradu Jana Jiřího


Bastion Jan Jiřího


Detail bastionu a znaku Jana Jiřího


Hrad Jana Jiřího v celé své kráse


Brána (jedna z pěti) od hlavní cesty do pevnosti


Další z bran v tzv. příkopových nůžkách. Brána se jmenuje Brána Medúzy27 září 2017

Zastavení königsteinské druhé .... po hradbách
Jak je vidno z leteckých záběrů pevnosti, a o čem
jsem se několikrát zmínila jsou hradby, které obemykají celé
temeno hory a tvoří tak jakousi stezku kterou se projde okolo celé pevnosti
a která vlastně tvoří panoramatickou vyhlídku do kraje. Jsou na nich
hlídkové věžičky, ale najdou se zde i hrozivá děla, která
kdysi pevnost chránila. To spolu s dokonale umístěnými střílnami činilo
pevnost nedobytnou ...

Park který tvoří část pevnosti se jmenuje Park dělostřelců, jsou zde
přístupné dělostřelecké bunkry, které sloužily k obraně, ale právě i některá děla


Jedna z několika soch saských králů, vévodů a kurfiřtů které
v parku stojí


Strážní vížky z kterých byl rozhled do kraje ale i na okolí pevnosti


Ve zdi je vidět kde dřív děla stávala, to jsou ty zamřížované části


Výhledy z hradeb jsou náramné a je jasné, že obránci
měli skvělý přehled. Pohled na městečko Königstein


Letní Napoleonská restaurace na tzv.Hromové vyhlídce. Je to místo, kam nejčastěji
z celé pevnosti udeří blesk. Stával zde i Bleskový dub, strom do kterého mnohokrát
udeřilo a přesto se mu nic nestalo. Až nakonec přišla ta poslední rán a dub zašel.
Teď tam místo něj stojí nový. Dokonce kdysi došlo na vyhlídce k tragédii, kdy
blesk uhodil do skupiny turistů a dvanáct jich zabil.


A jaký je výhled z ní?
Krásný ... Budova vlevo je zámeček krále Jindřicha Saského


To je on


A ještě jeden výhled, tentokrát od zámečku. Na ten se podíváme příště ...26 září 2017

Zástávka první: pevnost Königstein ...Jak už jsem minule zmínila, první zastávkou sobotního celodenního
výletu do Saského Švýcarska byla pevnost Königstein na stolové hoře nad městečkem stejného
jména. Dala by se vzdáleně přirovnat k našemu Terezínu a jeho opevnění nebo
brněnskému Špilberku a jeho areálu, ale je o mnohovětší. Vlastně zabírá celou plochu stolové hory
a pevnostní zdí vyrůstají do výšky 42 m přímo ze skal.
Díky tomu byl také Königstein dlouho nedobytný. Patří mezi nejkrásnější skalní pevnosti v Evropě.
Ční do výšky 274 metrů na Labem a její rozloha je 9,5 ha. Nachází se zde kolem padesátky
budov včetně zámku a hradu. Nejstarší zmínka o hradu na hoře Königstein (Králův kámen)
je z roku 1241 kdy zde hrad založil český přemyslovský král Vácav I. a patřil tím pádem
k Českému královstí. Od konce 16. století přešel do držení saských kurfiřtů a vznikla zde
nejmohutnější saská pevnost která nebyla nikdy dobita.
Do roku 1922 byla nejznámějším státním saským vězením. Za prusko - fancouzských válek
a obou světových válek sloužil jako zajatecký tábor. Zvlkášť za druhé světové války zde
byli internováni váleční zajatci z Polska, Francie, Velké Británie, Holandska a USA.
Na konci druhé světové války se zajatci vzbouřili a převzali velení pevnosti. Rudá armáda
zde hned po osvobození zřídila vojenský lazaret a v letech 1949 až 1955 zde vznikl ústav
pro převýchovu trestané mládeže, jejíž profil neladil se socialistickým zřízením. Po uzavření
ústavu zde vzniklo muzeum.
Pro nás návštěvníky z Čech je velmi důležitá věc, že při prohlídce můžete vyfasovat českého
audioprůvodce a můžete se toulat po pevnosti jak chcete a vždy si poslechnout co potřebujete.


Protože fotek je mnoho, jak je u mne zvykem, rozdělím je na více částí.
První obrázek jsem si půjčila z netu a druhý ofotila na info tabuli.A takhle vypadá temeno hory s opevněním při pohledu z hory Lilienstein


Nahoru se dostanete dvěma způsoby, buď projdete okolo skály po novější podhradní fortifikaci
a branami na nádvoří, nebo vnitřním výtahem. Zpátky buď zase cestou okolo pevnosti, anebo
tímto venkovním výtahem.


42 metrů vysoké hradby vyrůstají přímo ze skalního profiluA už jsme nahoře a hurá na prohlídku. Budova sýpky a skladů kde jsou výstavní místnostiSamozřejmě nesmí chybět ani pevnostní kostelPři pohledu dolů se lidem trpícím závratěmi asi moc dobře nedělá. A to ještě není
ta opravdu správná hloubka. Místy je to těch 247 metrů nad hladinou Labe


Příště se dáme na cestu kolem dokola po hradbách ....