21 listopadu 2015

Trochu do tajemna .....Dlouho se mi nepodařilo
nachytat sluníčko mezi stromy kdy si hrají paprsky
v troše oparu. Buď nebylo sluníčko, nebo nebyl
ten opar. Až teď v závěru těch krásných podzimních
dní. Bylo to v části kde je ještě les (na jak dlouho) krásně
hustý, temný a tajemný. A stejně takové jsou i
ty obrázky. Jemně slunečné a trochu tajemné.