11 dubna 2014

Třešničky - nevěsty....Třešničky nevěsty
stojí tu u cesty....
Radost rozdají, květy jak sníh roztají....
Plody pak svými rozpuklé rty osvěží
a zpráva o jejich sladkosti
po kraji poběží....

Třešňové květy do jedné věty
Skočily mi…
Jejich krása přelétavá
Jen chvíli nás laská….
Druhé jméno jejich jest láska….

Polibek májový, bolesti zahojí.
Pod rozkvetlou snítkou na sadu,
Každému okamžitě zvedne náladu.
Sladké je podat svá ústa,
Vášeň v nás rychle vzrůstá….

Třešničky nevěsty,
V dálce nás čekají…
Tiše jen stojí a na nic se neptají.
To jen my se pořád ptáme, co bylo, co bude
A tak dále…