07 června 2016

Faustův dům .....Jak jsem minule slíbila, v několika dalších (asi mnoho) dnech
se budeme společně brouzdat po výstavě skalniček kterou jsem po
ix desítkách let kdy jsem v době konání nikdy v Praze nebyla, konečně
měla štěstí zhlédnout. Je to výstava známá, s letitou tradicí a pro skalničkáře
něco velmi prestižního. A je prodejní. Což ovšem mně přineslo velké zklamání,
neb z těch mnoha krásných kytiček jsem si nemohla koupit nic, protože
bych to musela vláčet vlakem a jak se znám, při jedné či dvou by prostě za ty ceny
nezůstalo .... Nafotila jsem tu spoustu fotek, které jsem rozdělila
do více článků, povětšinou tak, aby byly pohromadě vystavované druhy.

Ale jako první vám představím místo konání.
Faustův dům.
Není asi v Praze místo víc tajemné a opředené legendami jako tento
pražský palác, který pod jeho jménem asi nikdo nezná. Dům stojí
v dolní části Karlova náměstí a sousedí s Všeobecnou fakultní nemocnicí z jedné
strany a s kostelem sv. Jana Na Skalce z druhé.
To jméno je Mladotovský palác, nicméně již spousty generací Pražáků i mimopražských
návštěvníků ho znají jen pod jménem muže který vlastně asi vůbec neexistoval
a jde tak o člověka, který existuje jen v pověstech.
Teto dům,nebo chcete - li palác, jehož kořeny sahají do gotiky 14. století,
byl několikrát přestavován. Nejdříve do podoby renesanční a pak
Františkem Maxmiliánem Kaňkou do dnešní barokní podoby.
V polovině 16. století jej koupil rudolfínský šarlatán, známý magistr
Edward Kelly a začíná tak jeho tajemná historie. Zřídil si zde alchymistickou laboratoř
v které se, stejně jako jiní alchymisté na dvoře Rudolfa II., pokoušel o výrobu
zlata z obyčejného olova. Jeho kariéra však v Praze nabrala ne zrovna
šťastný obrat a po několika vážných půtkách se zákonem (ostatně
z Anglie už přijel bez uší, které mu kat uřezal za padělání listin) byl odsouzen
k uvěznění na hradě Křivoklát. Odtud se pokusil uprchnout, leč při útěku
si zlomil nohu, kterou mu o něco později musel lékař amputovat. Z Křivoklátu
byl přesunutdo mosteckého Hněvína kde hned následující rok po uvěznění
spáchal sebevraždu.

Dalším z majitelů, který přispěl k jeho tajemné historii ještě více než magistr Kelly,
byl hrabě Ferdinand Antonín Mladota ze Solopysk. V domě měl mnoho přístojů na
principech optiky, elektřiny a magnetismu, různé mechanické figuríny na pero
a samozavírací dveře. Při různých chemických pokusech prý šlehaly z oken
plameny a po Praze se začalo říkat, že zde řádí ďábel. Ovšem bádání tohoto
šlechtice přineslo i několik lékařských objevů z břidlice, jejíž ložisko našel pod domem.
Vyráběl z ní mast, vodu a sůl a tyto léky se používaly na revma a kožní nemoci.

Neblahou pověst domu završil jeho poslední obyvatel, někdejší kaplan vedlejšího
kostela sv. Jana Na Skalce, který zde žil na přelomu 19. a 20. století a byl
přímo posedlý funerálními předměty a smrtí vůbec. Říkalo se o něm, že
dokonce spí v rakvi. V době romantismu pak vznikla pověst o Faustovi, který
upsal duši ďáblu. Jako důkaz prý sloužila díra ve stropě kterou s dlouho nedařilo
zazdít a kterou měl čert Fausta odnést. Asi posledním tajemným okamžikem
Faustoa domu byl nálet na konci II. světové války, při kterém byl zničen sousední
Emauzský kostel. I Faustův dům dostal zásah zápalnou pumou, kerá dům sice hodně poškodila
nicméně dům nevyhořel. Prý za to mohlo sedm koček zazděných do jeho základů
jejichž kostry se skutečně po válce při opravách našly .....

Výstava se konala v krásné zahradě hned vedle Faustova domu, která
sousedí s kostelem sv. Jana Na Skalce. tento kostel vám později představím
v některém kole Sakrálních staveb.

Krásná Dientzhenhoferova brána zevnitř ....


..... a zvenku


Reliéf se sv. Janem Nepomuckým
V domě sídlí známá pražská lékarna U FaustaTolik trocha dějepisu a zítra zas hurá na botaniku ....