24 srpna 2011

Po dni plném sluníčka....

....se večer přihnaly mraky. Obloha dostala nejdřív žluto - šedou barvu a pak se na ní objevily mraky "naruby" a navíc mi a to si nemůžu pomoci a musím to napsat, na té druhé fotografii připadaly jak andělské bílé prdýlkyNevinný. Naštěstí i když to vypadalo hodně ošklivě z toho nic nebylo. Zatím.....


Bartolomějská noc....


Noc 24.8. 1572 znamenala jednu z nejčernějších kapitol francouzské historie. Začalo totiž masakrování francouzských protestantů - hugenotů a to pod přímým patronátem Francouzského krále Karla IX. a jeho matky Kateřiny Medicejské, fanatické katoličky a též známé travičky.
Francie byla tou dobou již několik desítek let zmítána náboženskými konflikty . Střetávali se mezi sebou katolíci a hugenoti a jako akt smíření se měla stát svatba předního hugenota a následníka trůnu Jindřicha Bourbonského, následníka navarrského trůnu a sestry krále Karla IX. Markétou z Valois, zvanou Margot. Ta byla známá jako velká prostopášnice a osoba ne zrovna dbající na dvorské mravy. Byla milenkou vévody d´Guise, čelního předáka francouzských katolíků.
Jindřichova matka Jeanne d´Albret, navarrská královna byla sice velice proti, ale když 9. června 1572 zemřela, svatba byla určena na 18. srpna.

Jindřich Navarrský jako hugenot neuznával katolickou mši a svatba se proto odehrávala tak, že většinu obřadu prostál před kostelem. Samotný svatební akt se odehrával venku a snoubenci svým chováním dávali jasně najevo, že se jedná o čistě politický sňatek. Nevěsta odmítla odpovědět ano, že si bere Jindřicha dobrovolně a tak musel její bratr položit ruku na její hlavu a přinutil jí kývnout.
Mezitím co se v následujících dnech v Paříži oslavoval královský sňatek, přesvědčovala Kateřina Medicejská svého syna aby proti hugenotům zasáhl mocí, což se jí nakonec podařilo. A tak dne 24.srpna na den sv. Bartoloměje byl zákeřně zavražděn předák hugenotů, admirál Gaspard de Coligni, přestože k němu měl král Karel přátelský vztah. A tato vražda admirála a dalších hugenotských vůdců byla signálem k nejhrůznějšímu vraždění ve jménu Boha, které trvalo až do října 1572. Nebyl ušetřen nikdo, kdo byl znám jako hugenot. Děti, ženy, starci....Zdroje uvádějí počet obětí od dvou tisíc až po desítky tisíc. Soudobé prameny uvádějí, že v následujících týdnech plavalo ve francouzských řekách tolik mrtvol, že nebylo možno jíst ryby.
A Jindřich Navarrský? Toho zachránila kupodivu jeho nechtěná a nemilovaná manželka Margot, v které se přece jen hnulo svědomí a budoucího francouzského krále Jindřicha IV. Navarrského ukryla před vražedným komandem ve své šatní skříni.....Přišel však o většinu svých přátel, příbuzných i své družiny.
Po smrti Karla IX. se stal francouzským králem Jindřich III. z Valois. Byl však zavražděn náboženským fanatikem a praví se že v okamžiku, kdy ráno vykonával svou tělesnou potřebu a tento vrah byl k němu vpuštěn jako prosebník. Jelikož neměl žádné potomky, vymřel jím rod Valois. Po jeho smrti nastoupil na trůn právě Jindřich Navarrský, jako francouzská král Jindřich IV. Navarrský a založil dynastii Bourbonů. Ale aby se tak mohlo stát, musel se nejdříve odříci protestantské víry a stát se katolíkem. Známý je jeho výrok, o tom že "Má Paříž mi za jednu mši stojí!" Po Bartolomějské noci utekl zpět do svého království Navarry. Po návratu sejiž s Markétou nestýkal a po letech se s ní rozvedl. Margot zůstala sama a nakonec se se svým bývalým manželem a jeho druhou ženou Marií Medicejskou smířila a jelikož byla sama bezdětná, vychovávala jejich dvě děti. Ovšem ani v tomto manželství nebyl Jindřich šťasten.A nakonec i on padl rukou zákeřného vraha, pomateného mnicha....

Nádherně a poutavě o těchto francouzských dějinách píše Robert Merle ve své sáze o Petru Sioracovi...Kdo má rád historické romány s reálným předobrazem, romantiku a velké lásky, tak vřele tuto ságu doporučuji. Já sama jí četla již několikrát.

Podklady Wikipedia