09 prosince 2016

Předposlední zastavení a to v klášteře ....Druhou z významných památek v Dürsteinu je zdejší
augustiniánský klášter (je výjimkou, všechny okolní velké kláštery
jsou benediktýnské) s nádhernou modrobílou barokní věží zvanou Boží prst.
Od roku 2001 je celé městečko i s jeho památkami na seznamu památek UNESCO.
Původní klášter klarisek zde stál na přelomu 13. a 14. století, a na přelomu 15. a 16. století
jej převzali augustiniáni. Nové, vrcholně barokní podoby nabyl v letech 1710 - 1740.
Přestože klášter dál zůstává v majetku augustiniánů, nežijí zde momentálně
žádní mniši, ale část slouží jako soukromé byty, část jako základní škola
a část jako výstavní a konferenční sály.

Samotná věž je údajně uspořádána v teologickém programu,
zdobená vzácnými reliéfy. Jedná se o nejkrásnější a nejzdobnější barokní
věž v celém Rakousku. Jen její krása vynikne nejlépe při plavbě po Dunaji,
kdy je vidět v celé své kráse. Pokud tak zrovna nečiníte, vidíte z ní vždy
jen určité fragmenty.

Křídlo kláštera které slouží jako soukromé byty


Křídlo pro komerční účely


Při tomto pohledu, to vypadá ž je věž vcelku nevysoká, splývá se vstupním portálem
do kostela


Pár detalů výzdoby

Ovšem z druhé strany kláštera z terasy nad Dunajem už je lépe vidět její velikost
Jan Nepomucký, speciálně focený pro Hanku MrkajícíAle zpět na nádvoří. V každém z rohů jsou nad atikami oken umístěny sochy čtyř ročních
období, čtyř částí dne, čtyř živlů a čtyř kontinentů v době baroka známých. A dvoje sluneční hodiny.
Jedny pro dopolední dobu a druhé pro odpolední .....


Pokud si dobře pamatuji, tak tohle je podzim a zima


Jaro a léto


Voda a Oheň


Vzduch a Země


Kontinenty si už tedy nepamatuji, možná na ně přijdete i sami Mrkající
A ještě denní dobySchody do podzemí


Ač začátek prosince, jedna růže tu ještě krásně kvetla. Je to už druhá, kterou
jsem nafotila v takové pozdní době kvést u sakrální stavby.


Mít takovouhle zahrádku bych i klidně brala


Pohled na celý areál kláštera


A ještě od dunajského nábřeží


Nakonec jeden obrázek z netu na budovu kláštera , jak ji uvidíte z paluby lodě
plující po Dunaji. Ještě dvě malé poznámky. Jedna se týká rozdílné barevnosti věže
a budov kláštera. Zatímco šedá a béžová barva znamená zemi, modrá a bílá znamená nebe
a oblaka. A druhá, ta je spíš pro milovnice fimů, přímo trilogie o císařovně Sisi, kde je v jednom
z dílů celá sekvence věnovaná právě této stavbě, když okolo ní proplouvá při cestě do
Vídně na svou svatbu.


Poslední článek z Dürsteinu bude věnovan interiéru kolegiátního kostela
v areálu kláštera .....