25 června 2017

Opevněné kostely ve Weisenkirchenu a Wösendorfu ...
Takže dnes pokračujeme v plavbě údolím Dunaje, a
podíváme se na dva krásné opevněné kostely stojící na jeho břehu.
Prvním je opevněný římsko - katolický kostel sv. Michaela s kostnicí v
obci Wösendorf. Tedy, ony ty obce tak nějak splývají dohromady, takže
vlastně patří správně do Weissenkirchenu, kde je druhý opevněný kostel.
Kostel s kostnicí stojí na místě keltského obětiště a díky tomu má své magické
kouzlo. Vypadá se svou hranolovou věží spíš jak malá tvrz než pozdně gotický
kostel. V roce 800 n.l. zde nechává Karel Veliký na místě keltského obětiště
postavit svatyni, v roce 987 první zmínka o sakrální stavbě na tomto místě,
1162 zde stojí románský kostelík, 1395 gotická kostnice, 1500 nová pozdně gotická
stavba, 1500 - 1530 stavba padacího mostu a opevněné věže a dalších fortifikačních
prvků jejichž stavby pokračovaly až do roku 1700.Druhým z dvojice opevněných kostelů, je kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Weissenkirchenu.
Městečko leží už v okrese Krems, což znamená, že se pomalu blížíme ku konci plavby.
Pozdně gotický kostel pochází ze 14.století, ale nynější podobu získal až v I. třetině století šestnáctého
kdy byl opevněn na ochranu obyvatel před nájezdy Turků. Bývá považován za jednu z nejdůležitějších
opevněných staveb své doby v Dolním Rakousku. Tento kostel stojí též na místě jiných starších
sakrálních staveb. První kaple zde stála zřejmě už v roce 1100. V roce 1258 je přestavěna na regulérní kostel,
1330 je rozšířen a je přistavěna hranolová věž, hlavní pětipodlažní věž přistavěna v roce 1502
a dokončená byla v roce 1531. Pozdně středověké opevnění se zachovalo skoro neporušené až do
dnešní doby.

Jelikož už jsme v okresu Krems, čeká nás na Dunaji už jen pár kilometrů, zatáčka
a objeví se před námi perla údolí Wachau a tou je městečko Dürstein. Z prosincové návštěvy
jste tu mohli vidět spoustu fotek, ale ty nejkrásnější pohledy jsou z Dunaje. A ty nás čekají
zase příště ...