10 února 2017

Zapomenutí a znevažovaní .....
Když se řekne modrá krev, představí si většina lidí zhýralé a dementní
šlechtice, čili to co nám bylo po celou dobu komunistického režimu předkládáno v hodinách
dějepisu a v čem jsme byli utvrzování. Lidé, kteří parazitovali na svých poddaných, žili si v luxusu
a nemuseli pro to ani hnout prstem, zatímco se jiní plahočili aby oni mohli pořádat
opulentní hostiny. Jenže už nikdo neřekl, že to byli vynikající správci majetku
který byl, spolu s rodinou, vždy na prvním místě, že to byli donátoři české kultury,
a že jejich hlavním povahovým rysem byla velká pokora. Protože bez ní by nikdy
nedokázali přežít to, že ze dne na den přišli o všechno a že byli vyhnání ze země, pro kterou se
jejich předkové snažili dělat to nejlepší co mohli. Opovržení a perzekuce ze strany státu
a jeho představitelů, ale i od obyčejných lidí byli jejich denním chlebem.
Ale nikdy na svou rodnou zem i za všechna tato příkoří nezanevřeli a v první možné chvíli
se opět do ní navrátili, pokud zde nežili, nebo se okamžitě zapoili do politiky aby mohli dál pomáhat
tak, jak jim to velí rodová čest.

O tom všem vypráví nový český dokument Modrá krev, kterým provází
hrabě František Kinský a který představuje divákům osudy a členy těch nejznámějších
původních českých šlechtických rodů, které zde zůstali po bitvě na Bílé Hoře. Zajímavý pohled
do životů nejvyšší šlechty, kterým se jako červená nit táhne víra, pokora, láska k zemi, soudržnost
a umění držet pospolu a pomáhat si navzájem v těžkých chvílích a povinnosti spravovat majetek
jim svěřený. Jak řekl sám František Kinský v rozhlasovém
vysílání : " Moje osobně není nic, jen pár drobností, všechno vždy patřilo a patří rodině,
a pro ní to spravuji. Až přijde můj čas, převezme správu majetku pro rodinu zase můj syn. A tak to vždy chodilo
a tak tomu bude navždy "......

Dílů bude pět, vysílají se na ČT 2 a jako první se představili Kolowratové

následují Czernínové

po nich Schwarzenbergové

Další v řadě budou Sternergové a Lobkowiczové.