09 září 2016

Deváté kolo a osmé vyhlášení .....Jelikož bylo tohle poslední hlasování nějaký takový líný,
nechávala jsem ještě nějaký čas aby se přidalo víc hlasů, ale tedy moc
jste mi nepomohli..... spíš mi to zkomplikovali, protože jsem musela rozhodnout
právem pořadatele kdo tentokrát vyhraje. A tak jsem dala hlas místu, které je krásné,
je jednou z dominant města kde jsem ještě nebyla a bůhví jestli se tam někdy dostanu.
I když oba další objekty by si to taky zasloužily, jenže nechtěla jsem dávat hlas sama
sobě, to bych si připadala jak ti naši političtí šaškové. Takže Patriku promiň,
ale tentokrát jsem jako vítěze určila

(MarijaKes)


Kostel, který vám chci dneska představit je jednou z velmi známých
dominant Prahy. A to díky svým věžím, které svého času vzbudili velký rozruch a nelibost
Pražanů. Přeci jen, spojit gotickou stavbu z ultramoderním betonem byl tehdy dost
velký risk a odvaha. Asi stejná jako postavit vedle Zlaté kapličky, národem milované,
budovu Nové scény.
Kostel nesoucí dosti dlouhý název a to Kostel Panny Marie a sv.Jeronýma,
sv.Cyrila a Metoděje a sv. Vojtěcha a Prokopa patří ke klášteru benediktinů
který založil ještě jako markrabě moravský v roce 1346 Karel IV. Kostel sám vznikl v roce 1371.
Byl vysvěcen pražským arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi za účasti dvou říšských kurfiřtů,
několika biskupů a samotného Karla IV. a jeho syna Václava IV.
Sloužila se zde východní slovanská liturgie, k připomenutí cyrilometodějské tradice.
Za husitského hnutí byl jako jediným z kostelů kde se přijímalo podoobojí a
za vlády Rudolfa II. se z něj stal kostel výhradně katolický a benediktiny z Chorvatska vystřídali
benediktini ze španělského Montserratu, které roku 1880 vystřídali němečtí benediktini.
Kostel i klášter byli definitivně zavřeny 18.7. 1941, mniši vyhnáni a vznikl zde vojenský německý lazaret.
Za spojeneckého náletu 14.2.1945 byl kostel a klášter velmi poničen zápalnými pumami
a stal se určitým mementem tohoto náletu. Opraven byl v padesátých letech 20.století
Po roce 1989 opět získalo kostel a klášter do užívání Benediktinské opatství v Emauzích.
V roce 1995 proběhla jedna etapa rekonstrukce a v roce 2003 byla dokončena rekonstrukce kostela,
posvěcen nový oltář a první mše se zde konala na velikonoční pondělí v roce 2003.
Ke dnešku zde žijí dva mniši benediktini a třetí je farářem v Domašově u Brna.

Nenabídnu vám fotografie vnitřku, a hlavně z věží, které uveřejnil na svém blogu
Čerf, ale zvu vás na prohlídku alespoň zvenku.


Takhle se část kostela zrcadlila v jezírku Faustovi zahrady


A takhle je vidět přes její zeď
Jeden z portálů kostela

By´t se to nezdá, toto je hlavní vchod do kostelaVyfotit průčelí tak nějak líp moc nejde, protože je před ním hodně málo místa


Další z bočních portálů


Detail sošek z jiného portálu

Zadní trakt klášteraKostelík na snímku je kostel.sv Kosmy a Damiána, patřící do komplexu Emauzského kláštera
a kterému bude věnovaný samostatný článek.
Pohled z Palackého mostu