28 září 2017

Třetí königsteinské zastavení ... stavebníKrom velmi zajímavých a propracovaných fortifikačních staveb
nalézajících se na hradbách a uvnitř pevnosti, tu jsou ale hlavně stavby
tvořící jádro pevnosti. A na ty se zaměříme dnes. Některé z nich se stále ještě
opravují, jiné se už skví v celé své kráse. Ostatně rekonstrukce celé pevnosti
vyšla Saskou pokladnu do roku 2006 na 2,2 mil €. Stálo to ovšem za to, a dnes je tu velmi
ucelený vojenský skanzen.

V minulém článku byla na poslední fotce vidět stavba, která svou podobou
až tak nezapadá do strohé vojenské zástavby. Je to tzv. Fridrichsburg, nebo také
zámek krále Fridricha (Bedřicha) o něco později přejmenovaný na zámek tří Jindřichů.
Je to malý pavilon postavený, jak jinak, na skalních základech. Uvnitř se skrývala velká jídelna,
kuchyň a pohodlné apartmá. Zvláštností byl tajný stůl v podlaze. Pokud se v jídelně
konalo nějaké sezení, nic nenasvědčovalo tomu že by se zde měla podávat i večeře,
ale na znamení zámeckého pána se stalo kouzlo a najednou kde se vzal, tu se vzal
jako v pohádce prostřený stůl. Nápad zaujal jednoho z účastníku a nechal si jej také
ve svém zámku zhotovit. Po novodobé rekonstrukci už stůl zůstal kde je, a mechanismus
byl zakonzervován.

A to je onen kouzelný Stolečku, prostři se


Od zámečku se opět otevírají pohledy do kraje a na věž hladomornyBudova Nové zbrojnice, která tvoří součást hradu Jana Jiřího


Bastion Jan Jiřího


Detail bastionu a znaku Jana Jiřího


Hrad Jana Jiřího v celé své kráse


Brána (jedna z pěti) od hlavní cesty do pevnosti


Další z bran v tzv. příkopových nůžkách. Brána se jmenuje Brána Medúzy