05 března 2015

Katedrála Notre - Dame, Normandie, Bayeux .....-


I tentokrát se jako host u mne prezentuje v posledním
kole Hela* nádhernými fotkami katedrály v Bayeux které má ze svých dovolenkových
toulek s manželem na kolech po Francii. Ostatně spousty krásných kostelů nafotila
a je škoda že se neúčastnila dřív.

Toto město se nepyšní jen krásnou katedrálou ale i největší tapisérií . Je široká cca 50 cm a dlouhá
skoro 70 m a zobrazuje události z normanské invaze do Anglie. Nejedná se o pravou tapisérii, ta je
tkaná, ale o výšivku. Ale i tak je to impozantní dílo.
A něco o ní z netu ....

Pro mnoho návštěvníků je městečko neodolatelné kvůli ohromující, 70 metrů dlouhé a 50 cm široké Tapiserii z Bayeux (Tapiserie de Bayeux), na níž je v 58 výjevech ztvárněna normandská invaze do Anglie v roce 1066. Přestože nejde o opravdovou tapiserii, ale o výšivku na plátně, je naprosto ojedinělým uměleckým dílem a pozoruhodným dokumentem. Vznikla v letech 1067 až 1077 a je cenným dokladem historie a zvyků té doby. Normané vedeni Vilémem I. Dobyvatelem tehdy zvítězili v bitvě u Hastingsu, čímž se završil dlouholetý spor o moc mezi Vilémem a Haroldem z Wessexu.
Výšivku nechal zhotovit biskup Odo de Contenville, který byl nevlastním bratrem Viléma, a o její provedení se údajně zasloužila královna Matylda se svými služebnými. Matylda byla manželkou Viléma Dobyvatele. Ve Francii je proto tapisérie někdy označována jako "La Tapisserie de la Reine Mathilde" (tapiserie královny Matyldy). Toto tvrzení však dodnes nebylo historiky potvrzeno a proto se o autorství tapiserie vedou četné diskuze. Mnozí jsou spíše toho názoru, že královna Matylda by na takovouto práci neměla dostatek času a dílo proto přisuzují anglosaským tkalcům nebo anglickým řádovým sestrám.
Přestože věkem již některé barvy na tapiserii vybledly, je její provedení stále okouzlující a rozměry ohromující. Celkem 58 obrazů vypráví bohatý příběh s nejrůznějšími detaily a zábavnými podrobnostmi ze středověkého a vojenského života. Vyobrazeno je zde jak první setkání Harolda s Vilémem, tak i požehnání, kterému se dostalo Vilémově flotile, průlet Halleyovy komety a dokonce i šíp, který během bitvy zasáhl krále Harolda II. a zajistil tak vítězství Normanů. Tapisérie je také opatřena cca 2000 nápisy v latině a celkem je na ní vyobrazeno 623 osob, 55 psů, 202 koní, 41 lodí a 49 stromů.
Tapisérie z Bayeux byla údajně použita při příležitosti vysvěcení místní katedrály Notre-Dame v roce 1077. Je na ní vyobrazen také sám biskup Odo, který je neodmyslitelnou postavou celého tohoto příběhu. Tapisérie by se dala označit za předchůdkyni dnešních kreslených seriálů. V současnosti je uložena za neprůstřelným sklem v Centru Viléma Dobyvatele (Centre Guillaume-le-Conquérant). Na návštěvu centra si vyhraďte dostatek času, nejen abyste se pokochali samotnou tapiserií, ale shlédli i poučný audiovizuální program, díky kterému vám budou jasnější dějinné souvislosti.

A teď už Heliny obrázky. Taky jich měla spoustu tak jsem z někteých dělala koláže já,
jiné už měla Hela*


Ukázka tapisérie ....
Tuhle celkovou fotku jsem stáhla pro ilustraci z netu


Tak to je další nádherná ukázka gotické práce hodná posledního kola. A to už je tu
příspěvek Majky, taky parádní, ale ten asi znáte od ní z blogu ....