10 prosince 2016

Kolegiátní kostel v klášteře Boží prst Dürstein ....


Byť se může zdát, že věž kláštera v Dürsteinu
(Boží prst je nejen jméno věže ale celého kláštera, v němčině
to je Stift Dürstein) je nejkrásnějším místem kláštera,
nejdůležitějším je ale jeho kolegiátní kostel. Jelikož jsme měli celý výklad jen v němčině
s překladem průvodkyně, nějak jsem to buď nezaregistrovala nebo opravdu
není dedikován žádnému svatému jmenovitě.

Kostel má krásný světlý a velmi impozantní interér, ozdobený mnoha
obrazy od mistrů malířů, otce Johanna a syna Martina Johanna Schmitdů.
Otec Johann je též autorem kazatelny a obrazu na oltáři.
V kostele je stovka malých putti (malí andělíčci) a zajímavostí je unikátní
otočný svatostánek ve tvaru zeměkoule, na němž je 44 výjevů ze života Krista.
Narozdíl od českých sakrálních staveb zde nebyl problém s focením v
žádném objektu.
Průhled na horní ochozNádherné varhany. Jejich zvláštností je menší počet píšťal, než je zvykem,
a tak se pro ně musí skládat speciální hudba. Nelze pro ně použít skladby
které jsou napsány po větší počet píšťal.
Ostatky nějakého svatého, jméno nevím, které klášteru věnoval papež
za úspěšné potlačení protestantských snah. V tu chvíli když se začalo s vychvalováním
toho, že jen křesťanská církev je ta správná cesta a žádná jiná, jsem si představila jak asi to
potlačení vypadalo a naprosto se mi ta všechna krása kolem zprotivila.
A to už jsme v křížové chodbě. Freska na stropě chodby.


Adventní oltář v křížové chodbě


Svatý hrob, připomíná svou podobou barokní divadlo


Zádušní kaple, výzdoba je hodně zvláštní, fresky osob jsou v podobě koster
které jsou oblečeny v rouchách jim příslušícím, což má ukázat že je jedno jestli
je někdo král, papež nebo vévoda, ve smrti jsou si všichni rovni.


Krypta s ostatky mnichů i jiných důležitých osob


Tímto se loučíme s městečkem Dürstein a přesuneme se o pár kilometrů dále do
městečka Schiltern, do areálu Kittenberských zahrad. Ty patří mimochodem mezi tři nejkrásnější
zahradní areály Rakouska.