05 listopadu 2022

Je čas, vrátit se .....

 

.... zpátky do Nisy, a k prohlídce kostela
či jak je i jinde psáno dómu sv. Jakuba a Anežky. 
Bazilika sv. Jakuba, sv. Anežky a Panny Marie Mučednice. Tato stavba je nejcennější památkou města. A taky největší. Má velmi ostrou střechu, prý nejšikmější v Evropě a plochu 4000 m2. Za dobu  své existence, a ta je sakra dlouhá, už někdy kolem roku 1000 zde vystřídal pohanskou svatyni dřevěný kostelík, prošla mnoha úpravami, přestavbami i katastrofami. Takže 1195 - 1198 první románská zděná stavba stejného zasvěcení jak dnes kterou zničili Tataři. Rok 1249 a druhý románský kostel který se dožil 150 let. ovšem bez pořádné údržby se dostal do katastrofálního stavu a tak začalo přebudovávání na novou katedrálu. Rok 1401 a vyhoření nové katedrály. O pět let přestavěn, ale opět chátral a chátral. Rok 1424 znamenal další fázi přestavby. Z románských staveb se vyklubala gotická katedrála. Na ní se vystřídaly požáry, války i modernizace ale její základní silueta se nezměnila a v ní jí můžeme vidět i dnes. 17. a 18. století znamená barokní přestavbu interiéru. Mezi lety 1610 až 1810 se stává sídlem vratislavských biskupů. Napoleonské války znamenaly pro katedrálu velké poničení a na opravy si počkala až do roku 1889 a to ve stylu novogotickém. Ve 30. letech minulého století je kostelu navrácená částečně jeho gotická podoba, jsou odstraněny omítky. Květen roku 1945 ovšem znamená pro katedrálu doposud největší katastrofu, kdy shoří střecha, barokní varhany, dvě boční kaple, vzácný dřevěný gotický kříž který je součástí oltáře, zřítí se západní štít, jsou zničeny veškeré okenní vitráže a většina mobiliáře. Z obnovou katedrály je započato v roce 1950 a vlastně s dílčími úpravami trvá až dodnes. Zvláštností je že katedrála má sice zvonici, ale ta stojí vedle ní. Původně měla být výšky 120 m, ale nakonec stavba v roce 1516 skončila na čtvrtém patře ....