02 listopadu 2017

65 metrů nad zemí ....
Dnes vám chci ukázat pohledy na Prahu a okolí
Malostranského náměstí z ochozu Svatomikulášské zvonice.
Některé pohledy vznikly i z oken bytů věžníka a hodináře. Když jsem
pak chodila po ochozu a fotila, tak mi došlo, že opravdu tato
věž skýtala ke špehování s výkonými triedry dokonalé místo.
Zároveň se vám ale i odkryje tajný svět nad pražskými střechami,
místa k relaxu nebo přímo ke koupání. Někdy se opravdu vyplatí
vylézt trochu výš, a objeví se před vám další rozměr města Mrkající


První pohled se otevírá na restauraci Nebozízek kousek pod vrchem Petřína.
Ale všimněte si i slunečníku na střeše ....


... tady už jsme ve výšce 65 metrů nad náměstím. A otevřel se nám pohled na velmi zajímavé
zákoutí nad střechami oolních domů ...


.... a trochu si přizoomujeme a zašmírujeme. Řeknu vám, tak tuhle
parádičku bych si dala líbit!


Teď se podíváme na z bytu hodináře přímo před sebe na panoráma města. Předem
upozorňuju, že všechny fotky jsou focené za dost husté mlhy nad městem, takže nejsou
úplně ostré a tím pádem i nejsou tak jasné, jak by bylo pro takové snímky potřebné


Budova Malostranské besedy, zelená kopule v pozadí patříkostelu sv. Tomáše


Karmelitská ulice. Budova uprostřed patří Muzeu hudby


Vrchol Petřína i se svými dominantami


Strahovský klášter a pohled na původně západoněmecké velvyslanectví, které
bylo jedním z těch, na které se upíraly stabilně oči agentů StB. Měli to ještě o dost
výš, tudíž i lépe viděli co se děje kolem


Další z překvapivých střešních světů ....


... a přiblížíme si ho ...


Tady by se mi líbilo taky, už proto, že tam je VODA. Teď tedy evidentně vypuštěná.
A propo, teď mne napadla šílená představa. Jak majitel vytahuje ze dna bazénu špunt
aby ho vypustil ! Takový ten černý gumový na řetízku jak u vany Smějící se...