24 února 2020

Zámecké návrší, Olivetská hora ...
.... a nejnověji Náměstí Václava Havla. A vlastně pořád jedno a to samé místo. Okolí litomyšlského zámku, piaristického kostela, muzea a Klášterních zahrad. Po rekonstrukci silnice a chodníků i budovy původního litomyšlského gymnázia (toho kde učil Alois Jirásek) zde vzniklo centrum vědění a duchovna. Rekonstrukcí prošla i bývalá studentská kolej kde dnes sídlí Fakulta restaurování Univerzity Pardubice spadající pod UK. Navíc tu přibyla i nová univerzitní knihovna a právě ta a původní kolej, která dnes částečně slouží svému bývalému účelu byly naší další zastávkou s překvapením ....