09 října 2012

Z nových staré....

.....se dají skvěle udělat fotky díky použití efektu a rámečku
Daguerotypie v on-line editoru PicMonkey či použitím
jiného efektu v Pixlru a dodatečně opět použít již řečený
PicMonkey....Výsledek je někdy opravdu skvělý....
Bobeše vidíte hned v záhlaví a další dvě fotky máte
k dispozici...a posouzení.....Jsem zvědavá na vaše názory....