01 prosince 2022

K věcem poněkud přízemním ....

 

.... leč nutným se dostaneme v dnešním posledním
zastavení na Karlštejně. Tedy lépe řečeno v podhradí. Ale abychom toto první zastavení které se neslo i v duchu duchovna nekončili úplně přízemně a materialisticky, ještě si uděláme takový malý výlet do historie. Určitě si pamatujete že se pan purkrabí z Vartenberka ve filmu Noc na Karlštejně několikrát zaklínal jménem sv. Palmácia. Já a možná nejen já, si myslela, že jde o postavu fiktivní, ale při výkladu průvodce v Pokladnici hradu mne najednou jeho jméno probralo z určité letargie. Spojovalo se s některou z vystavených monstrancí či jinou památkou kde by měl být jeho ostatek. Takže mi to nedalo, a zapátrala jsem v tetě Wiki a ta na mě vyplivla toto. 
Sv. Palmácius byl údajně! římským politikem narozeným v Trevíru a popraven jako mučedník. Měl být římským politikem a senátorem, ale přímý důkaz o jeho existenci není dostupný. Měl se zúčastnit povstání Thébské legie v Xantenu, kdy se odmítli křešťanští legionáři zúčastnit pohanské bohoslužby. Za to byli popraveni a s nimi právě sv. Palmácius a také už tedy známější svatý sv. Mořic.
V římskokatolické církvi je uctíván jako světec a jeho svátek připadá na 10. května. Takže kdo ví, třeba to opravdu je jen fikce .....