25 února 2020

Jak vypadá ...


.... taková piaristická kolej střihnutá fakultou restaurování? Krásně a voňavě. Voní tu papír a barvy, a myslím že je radost takovou školu navštěvovat. Ostatně jedná se o velmi prestižní fakultu, zájem o ní je ohromný, ale platí tu dvojnásob rčení mnoho povolaných, málo vyvolených. Aneb spousty přihlášených, ale ke studiu se dostane jen málo těch, kteří projdou náročnými přijímacími zkouškami. Nejde tu jen o talent, ale i  o hlavu na dějiny a překvapivě hlavně chemii. Ale ti kteří uspějí, mají před sebou bohatý život. Už jako studenti mají možnost cestovat v rámci studia po celé Evropě všude tam, kde probíhají nějaké restaurátorské práce, kam jsou čeští restaurátoři velmi zvaní. Když jsem to tak viděla, litovala jsem, že nejsem ve věku kdy se hlásit na studium. Tohle by byla práce pro mne jak dělaná... kreativní piplačka, tedy něco co mne baví a navíc možnost dotknout se historie ....