23 září 2023

Která vlastně je ta pravá .....

 


.... Krvavá pavlač. Tak tuhle otázku si kladou 
historie znalí návštěvníci Olomouce když si prochází olomoucký hrad, resp. jeho zbytky nebo prochází Park po Dómem odkud je krásně vidět na zadní trakt. Na něm vás zaujmou hned dvě místa která by na označení Krvava pavlač mohla aspirovat. Dokonce o jedné koluje pověst že se zde den co den objevuje na místě kde král Václav III. padl pod ranami dýkou zákeřného a vlastně dodnes neznámého vraha (byť se historií táhne jméno duryňského žoldáka Konráda z Botenštejna i když ani to nemusí být úplně relevantní. Ukázalo se že pár let po smrti Václava III. se jméno Konrád z Botenštejna objevuje v soupisu pravidelného vojska Habsburka  Albrechta, který byl jedním z těch komu se smrt Václava velmi hodila) kaluž krve kterou uklízečka sice umyje, ale druhý den ráno je tam zase. Ale pravda je úplně někde jinde. Ani jedna z aspirantek to není, i když na jedné je přímo vsazená mramorová pamětní deska která připomíná že právě zde byl Václav zavražděn.... 
Václav byl hostem děkana Budislava, jehož dům  stával v areálu hradu poblíž katedrály. Z něj se ovšem nic do dnešních dní nic nezachovalo. Palác který byl postaven již 150 let před tím, než zde vymizel z českých dějin přemyslovský rod, byl románský s ambitem a rajským dvorem a neušel v běhu staletí mnohými přestavbami a úpravami a v době kdy zde Václav čekal na to až se zformuje vojsko k výpadu do Polska zde již stála nová, gotická stavba. Biskupský palác a palác kapitulního děkana který si pronajal purkrabí Albert ze Šternberka, hostitel krále Václava III.
Po králově smrti byl palác ještě mnohokrát přestavěný, vyhořel a opět byl přestavovaný, takže dnes z něj nezbývá krom několika troj a dvojdílných gotických oken vůbec nic. Jen ona pamětní deska, a pověst o krvavé skvrně.  Je z podivem, že poslední z tak významného rodu který Čechám přinesl ve svých panovnících slávu, čest a uznání celé středověké Evropy nemá v Olomouci jinou připomínku. Nemá ani sochu, ani nic co by se dalo do dnešních dní ukazovat jako něco co zbylo z jeho života. Ostatně jeho osud dokonale zpečetili husité, když jeho tělo uložené sestrou Eliškou Přemyslovnou ve Zbraslavském klášteře který sloužil Přemyslovcům jako rodinná hrobka, vytáhli a rozmetali. Zachovala se jen jeho lebka a pověst .....