27 října 2018

Středověká módní přehlídka pokračuje .....
Takže jedeme dál v přehlídce středověkých kostýmů, tak jak jsem je zachytila na svém šíleném výletě na Karlštejn. Copak tam, to nebylo ještě takovou zvláštností, ale když se pak účinkující pomalu vraceli do svých domovů a tak jak byli, nastupovali do vlaku
nebo metra, bylo to docela pozdvižení.... no
řekněte sami ....