02 března 2013

Předjaří modré.....

Pokud je tak málo slunečná a jasná zima jak byla letos,
každý den kdy se ukázala modrá obloha a sluníčko jsem vítala jak pes svého pána. Nadšením jsem byla celá bez sebe...i to úterní slunečné dopo i odpoledne. S radostí jsem se nechala vytáhnout sluníčkem ven a nasát tu krásnou předjarní atmosféru která najednou čišela ze všech stran. Vždyť nejít ven by byl tákový hřích, no ne?
A tady si můžete porovnat sobotu a úterý