02 září 2021

A hurá za druidy! ....

 


.... protože jsme se vyhrabali konečně z
vodní soutěsky na relativní rovinu. Aspoň tedy jsem si to myslela. Takže co je stezka Druidů? Je to pokračování cesty z Ysperklamm po vrcholu hřbetu. Název Stezka Druidů má své oprávnění, protože vás dovede k místu, kde se kdysi druidové opravdu setkávali. Vede kolem mnoha zajímavých skalních útvarů které si druidové různě pojmenovávali. Takže tu najdete dva útvary ležící proti sobě, Phallus a Vulva, jeden tedy zarostlý už lesem, druhý v obležení tůristů, takže ani jeden nezdokumentován fotograficky. Dalším je třeba Sedící pes, opravdu připomínající sedícího psa. Keltové měli ke psům velkou úctu, zosobňovali pro ně přátelství a věrnost. Pár desítek metrů od psa je  Stojící mísa atd, atd....
Po Druidenweg dojdete až ke shromaždišti druidů, přírodní svatyni sestávající se ze dvou kamenných kruhů, vnějšího a vnitřního. Počet kamenů v kruhu by měl odpovídat přesně počtu zúčastněných druidů. Jak jsem vyčetla na stránkách stezky, zdejší žulové útvary oplývají vyšším výskytem geomagnetických anomálií, takže středový kámen místa setkávání má mít silné pravotočivé vibrace a když se na něm posadíte, můžete cítit po chvíli i závratě či mít halucinace. Počítám, že po absolvování výstupu nahoru ty závratě má každý druhý méně fyzicky zdatný jedinec i bez anomálií. Já je tedy měla ještě před shromaždištěm... 😁
Některá místa jsem vynechala, jednalo se třeba o obytnou jeskyni,  Sfingu (okolo té jsem tedy prošla, ale blíž nešla protože to zas byl krpál nahoru) Kamenný kruh a vyhlídku Keltenberský kříž. To nevím jak jsme minuli, ale minuli... Za to jsem si vylezla na Velký miskový kámen kde je v žule vyhloubená velká kamenná mísa o průměru 70 cm a hloubce 35 cm v níž voda nevyschne ani v nejteplejších dnech roku. Prý je živá! nevím, ale pro jistotu jsem si v ní ošplouchla pařátky i xichtík. Vědět co mne čeká 
tak jsem si v ní umyla i nohy! ....